Wednesday, October 03, 2007

Hegel Kongresi Basın Duyurusu

ULUSLARARASI HEGEL KONGRESİ

Tinin Görüngübilimi’nin Yayımının 200’üncü Yıldönümü
6-7 Ekim 2007Caddebostan Kültür Merkezi – İstanbul

Düzenleyenler ve SponsorlarFelsefeciler Derneği (Ankara)İdea Yayınevi (İstanbul)Kadıköy Belediyesi (İstanbul)Noesis Felsefe Atölyesi (İstanbul)Hegel’in Tinin Görüngübilimi’nin Yayımının 200’üncü Yıldönümü İstanbul’da da Kutlanıyor
Her bilinç biçimi kendini gerçek olarak, kalıcı olarak görür. Ama duyusal bilinçten algıya, algıdan anlağa, ve anlaktan usa doğru yükselen ve daha karmaşık kültür biçimleri içinden ilerleyen bir bilinç biçimleri ardışıklığı vardır. Bir Süreç erekseldir, ve bilincin sürecinin Ereği bütün bir insanlık için Bilginin Olanağına ulaşıldığını gösterir. Her sonlu kültür biçimi gerçek olduğu sanısı içindedir. Ama böyle değildir, ve gerçek olmadığını ortadan kalkarak tanıtlar. Ortadan kalkış her biçimin kendi içindeki çelişkisinin sonucudur ve Tinin bu sonlu biçimlere sığamayacağının, onlardan daha çoğu olduğunun, onlarda tüm gizilliğini geliştirememiş olduğunun kanıtıdır. Her iki durumda da, hem bilişsel hem de kültürel bilinç biçimleri durumunda da, ortadan kalkış hiçbir zaman hiçliğe bir yitiş değil, ama her zaman daha da yüksek biçimlerin ortaya çıkışıdır. Hegel Tinin Görüngübilimi’nde (1807) bu sürecin raslantısal olmadığını, Tinin kendi gizilliği tarafından, Doğadaki ve Tindeki devimden başka birşey olmayan Diyalektik tarafından belirlendiğini tanıtlar. Hegel’in Platon’dan bu yana tüm Klasik Felsefenin elmas birikimini kapsayan Felsefesi – saltık İdealizm – özsel olarak ussal olan İnsanın Tarihinin ve bütün bir kültürel Varoluşunun boşuna yaşanmadığı, ereksel ve böylece anlamlı olduğu sonucunu çıkarsar. İnsanın geri kültürel biçimlerden sürekli olarak ileri kültürel biçimlere doğru geliştiğini, ve Tinin Zamandaki sürecinin yalnızca bilişsel gelişim değil, ama o denli de moral, etik ve estetik bir büyüme süreci olduğunu tanıtlar. İnsanı değersizleştiren ve hiçliğe yaraşır gören kuşkucu-nihilistik bakış açıları ile karşıtlık içinde, Tinin Görüngübilimi insan bilincinin Saltık Eğitime ve böylece gerçek, uygar varoluş biçimine yetenekli olduğunu, bu ereğe milyarların bilincinde Özgürlük kültürünün yükselişi yoluyla erişileceğini gösterir.


Hegel’in Tinin Görüngübilimi’nin yayımının 200’üncü yıldönümü Dünyanın pekçok kentinde olduğu gibi İstanbul’da da bir Uluslararası Kongre ile kutlanıyor. Felsefeciler Derneği ve İdea Yayınevi tarafından düzenlenen ve Kadıköy Belediyesi ve Noesis Felsefe Atölyesi tarafından desteklenen Uluslararası Kongre 6 ve 7 Ekim tarihlerinde Caddebostan Kültür Merkezinde toplanıyor. Katılım konu ile ilgilenen herkese açıktır ve ücretsizdir.


Kongre hakkında ayrıntılı bilgi için: http://www.ideayayinevi.com/Hegel_Kongresi/Hegel_Kongresi_Duyuru.htm
Caddebostan Kültür Merkezi (CKM): Haldun Taner Sk. No 11, Caddebostan, Kadıköy – İstanbul.

No comments: