Tuesday, November 29, 2011

Felsefe ve edebiyat semineri

TÜRKİYE FELSEFE KURUMU

KOÇ ÜNİVERSİTESİ
FELSEFE BÖLÜMÜİSTANBUL SEMİNERLERİ

FELSEFE
VE
EDEBİYAT

1 – 2 Aralık 2011

K.U. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi
İstiklal Cad. No: 181, Merkez Han
34433 Beyoğlu, İstanbul1 Aralık 2011, Perşembe

Açılış
10.00-10.30 : Hülya Durudoğan
Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü Temsilcisi

Ioanna Kuçuradi
Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı


Birinci Oturum
10.30-13.00

Oturum Başkanı : Zeynep Direk

İsmail Demirdöven : “Edebiyattan Felsefeye/Felsefeden Edebiyata:
Albert Camus'den Öğrenilebilecek Olan...”

Hülya Yetişken : “Felsefe-Edebiyat İlişkisinin Değeri”

Tuğrul İnal : “Gerçeküstücülüğün Felsefesi”

Güncel Önkal : “Hermann Hesse Yapıtında Bireyin Trajedisi ve Amor Fati”


13.00-14.30 Öğle arası

İkinci Oturum
14.30-16.00

Oturum Başkanı : Harun Tepe

Sevda Şener : “Tiyatroda Kahramanın Eylemiyle Gündeme Gelen Değerler”

Pınar Kür : “Medya Etiğine Farklı bir Yaklaşım: Edebiyattan Yaşama Uzanan Ahlakî bir Sorgulama"

Jale Erzen : “Türk Felsefeciler ve Roman”


16.00-16.30 Ara

Üçüncü Oturum
16.30-18.00

Oturum Başkanı : Çiğdem Yazıcı

Yüksel Pazarkaya :“Nümerik (Sayısal) Estetik ve Metin Çözümleri”

Abdullah Kaygı : “Felsefeyle Edebiyat Arasındaki Farklı
İlişkiler”

Taşkıner Ketenci : “Felsefeden Doğan Edebiyat: Sadizm"

Ahmet Ulvi Türkbağ : “Felsefî bir İdeal Olarak Sherlock Holmes”
2 Aralık 2011, Cuma

Dördüncü Oturum
10.00-13.00

Oturum Başkanı : Betül Çotuksöken

Halil Turan : “Eskiçağ Edebiyatından Kimi Kahramanlar: Etik ve Estetik”

Gökçe Çataloluk : “Sözün Ötesi: Sessizliğin Çeşitli Anlamları Üzerine”

Kaan Özkan : “İktidarın Uysallığı”


13.00-14.30 Öğle arası


Beşinci Oturum
14.30-16.00

Oturum Başkanı : Gülriz Uygur

Mustafa M. Dağlı : “Felsefe ve Edebiyat”

Yücel Kayıran : “Poetik Determinizm”

Özge Ejder : “Maurice Blanchot’nun Düşüncesinde
Yazınsal Yapıtın Yalnızlığı”

Elis Şimşon : “Edebiyat Nerede Başlar, Nerede Biter?”


16.00-16.30 Ara

Altıncı Oturum
16.30-18.00

Oturum Başkanı : Hülya Durudoğan

Patrick Roney : “What remains to be said after the end of art”

Lucas Thorpe : “Memory and Fiction: Mental Time-Travel and the Belief-Desire Theory of Action”

Stephen Voss : “The Letter Kills, but the Spirit Gives Life”


Türkiye Felsefe Kurumu
Ahmet Rasim Sokak 8/2, 06550 Çankaya, Ankara
Tel: 312-440 74 08
turkiyefelsefekurumu@gmail.com
www.tfk.org.tr

Aydınlanma ve Din Sempozyumu


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Felsefe Bölümü


“Aydınlanma ve Din” Kolokyumu

[Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fındıklı Yerleşkesi, Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu,
2 Aralık 2011, İstanbul]

Açılış Konuşmaları (10.00-10.30)
Yalçın Karayağız (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü)
Fatma Senyücel (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı)
Ömer Naci Soykan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı)
1. Oturum (10.30-12.30) Oturum Başkanı: Ömer Naci Soykan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü)
Yasin Ceylan: “İnanç ve Aydınlanma” (ODTÜ Felsefe Bölümü),

Özlem Duva: "Normatif Olanın Meşru Dayanaklarını Sağlamak Açısından Aydınlanma ve Otonomi" (On Sekiz Mart Üniversitesi Felsefe Bölümü),
Osman Faruk Akyol: “Hangi Aydınlanma, Hangi Din?” (İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü),
H. Bülent Gözkân: “Türkiye'de ‘Aydınlanma’, Kamusal Alan ve Felsefe” (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü)

* Öğle yemeği (12.40-13.20)


2. Oturum (13.30-15.00) Oturum Başkanı: Cemal Bâli Akal (Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü)
Türker Armaner: "Dinî Özgürleşme ya da Dinden Özgürleşme: Karl Marx" (Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü), Zerrin Kurtoğlu: “Tektanrıcılığın Siyasal Anlamı” (Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü),

Güçlü Ateşoğlu: “Ya-Ya Da Mantığının Hegelci Eleştirisi Işığında Aydınlanma ve Din” (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü)

* Kahve/Çay İkramı


3. Oturum (15.15-16.
45) Oturum Başkanı: Doğan Özlem (Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü)
Ertuğrul R. Turan: "Heidegger ve Tanrı’nın Batıya Yeniden Dönüşü" (DTCF Felsefe Bölümü),

Barış Parkan: "Aydınlanmanın Pelerininden Düşenler: Din, Etik ve Estetik" (ODTÜ Felsefe Bölümü),
Erdoğan Yıldırım: “Modernliğin Sonu ve Ruhun Dönüşü” (ODTÜ Sosyoloji Bölümü)


* Akşam Yemeği (18.30)


Aydınlanma ve Din” Kolokyumu
Çağrı Metni

Dinin uzunca bir süredir kamusal hayatta almış olduğu farklı görünümler, başta politik alan olmak üzere birçok alanda yansımalarını bulduğu gibi, felsefede, daha çok da akademik alanda bir müdahale şeklinde kendini göstermektedir. Dinin, özellikle Avrupa’da, kamusal hayattan çekilmeye başladığı ve sönükleştiği, eski gücünü ancak dinî-olmayan ama başka türden bir dinsellik ya da kutsallık formlarında sürdürdüğü bir çağda, yaşlı kıta dışında geriye kalan coğrafyalarda aynı iddiayı sağlam bir biçimde öne sürmek güç görünüyor. Yaşamın her alanında dinin ya da dinselliğin güçlü bir etkisinin olduğuna ve olmaya da devam ettiğine şahit oluyoruz. Her ne kadar hakikat iddiasıyla ortaya çıksa da, sonuçta felsefe için bir kültür formu olan dinin bu etkisini nasıl düşünmemiz, ona karşı felsefenin kavramlarıyla nasıl karşılık bulmamız gerekmektedir?Din karşısında her fırsatta, sadece Kant’ın “Aydınlanma Nedir Sorusuna Cevap” metniyle yetinerek argüman cephaneliğini doldurmanın yeterli olmadığını düşünüyoruz. Peki, ne yapmalıyız? İşte, bu sorunun cevabına yönelik atılacak adımların bir başlangıcı olması sebebiyle böyle bir kolokyum düzenlemeye karar verdik. Bu sayede felsefe-din ilişkisini daha yoğun bir biçimde ele almanın ve bu tartışmayı kamuya önyargısız ve cesaretle açmanın yolları ortaya çıkabilecektir. Felsefe ile din arasında ne türden bir sınırdan ya da sınır durumundan bahsedilebilir? Bahsedilmeli midir? Dini bir kültür öğesi olarak belirleyen felsefe, genel anlamda kültür evrenini de belirleme hakkını taşıyabilir mi? Yoksa felsefe, diğer kültür öğeleriyle birlikte hem belirleyen hem belirlenen konumda mıdır? Ayrıca felsefe, hakikat iddiasını politik bir mecrada da işletebilir mi? Bu sayede, dinin kamusal alanda oynadığı etkili ve inkâr edilemez rolü dönüştürme beceresini gösterebilir mi? Sadece soruların ve muğlak kavşak noktalarının olmadığı, cevapların diğerlerini çağırdığı bir kolokyum olması dileğiyle, sizi, değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmaya davet ediyoruz.

Alain Badiou ile felsefe devrim ve demokrasi

Alain Badiou ile Devrim, Demokrasi ve Felsefe

Dünya solunun yaşayan en önemli felsefecilerinden biri olarak kabul edilen Alain Badiou ilk kez Türkiye'ye geliyor. MonoKL Yayınları'nın davetlisi olarak gelen Badiou, "Devrim, Demokrasi, Felsefe" kongresine katılacak.

MonoKL yayınları ve Sarıyer Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği "Devrim, Demokrasi, Felsefe" kongresi 1-2 Aralık'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Büyük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kongreye, Badiou'un yanı sıra Judith Balso, Fabien Tarby, Alberto Toscano, Lorenzo Chiesa, Frank Ruda, Jan Volker, Rado Riha, Jelica Sumic Riha, Volkan Çelebi ve Ahmet Soysal konuşmacı olarak katılacaklar.

Monokl Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Volkan Çelebi, Alain Badiou'nun onur konuğu olarak katılacağı Devrim, Demokrasi, Felsefe etkinliğinin Türkiye'nin düşünce ve kültür hayatına yeni bir hareketlilik kazandıracağını söyledi. Çelebi, "Kongrede Devrim, Demokrasi, Felsefe ana başlığı altında felsefenin demokrasi ve devrim kavramlarını birlikte düşünebilme olanağı sorgulanacak. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında gözlemlenen sosyal ve politik olgular ile politik örgütlenişlerin teorik zeminleri yeni bir devrim ve demokrasi ufku açısından araştırılacak. Felsefenin politikayı ve politika-öncesini nasıl bir kavramsal mimari içinde inşa ettiği ve bunun sol düşünce açısından politikanın geleceğine ve gelecekteki politikalara nasıl yansıyacağı tartışılacak" dedi.


Alain Badiou'nun Monokl tarafından basılan Tarihin Uyanışı; Felsefe ile Politika Arasındaki Gizemli İlişki; Sonlu ve Sonsuz; Heidegger. Nazizm, Kadınlar, Felsefe adlı kitapları da ilk kez bu etkinlikte okurlarla buluşacak.
MonoKL: "Yeni karşılaşmaların, yeni fikirlerin, yeni yaşamlarının ardından gidiyoruz "


Altı yıl önce Türkiye'deki mevcut kültürel ortamın düşünce ve fikir mimarisi yaratmadaki yetersizliğine karşı yola çıktıklarını belirten Çelebi şunları söyledi:


"Alain Badiou'nun gelişiyle Türkiye'nin de hem kendi sınırları hem de Ortadoğu'daki halk hareketleri açısından içinde olduğu fikir tartışmalarının daha farklı ve dinamik bir perspektif kazanacağını düşünüyoruz. Monokl olarak 5. Uluslararası etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz, geçen sene de bir başka ünlü Fransız filozof Jean-Luc Nancy aramızdaydı. Bu yeni buluşmalar, yeni karşılaşmalarla yeni yakınlıklar, dostluklar ve düşünsellikleri yüz yüze inşa ediyoruz. Türkiye'deki düşünce ve fikir hayatının özgün yazı uzamına ihtiyacı olduğu kadar özgün bir söyleme/yaşama alanına da ihtiyacı var. Monokl hem yazı ile hem düşünce ile hem de düşünenlerle yakın bir dostluğun ardından gidiyor… Böylesi önemli bir konferansın gerçekleştirilmesindeki katkıları için Sarıyer Belediyesi'ne ve İstanbul CHP İl Yönetimi ile İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'ya özel olarak teşekkür ederim."


MonoKL Hakkında2006 yılında, düşünsel ve ebedi ortamın tek kurgusuz labirenti olma amacıyla kuruldu. Genç ve dinamik bir ekipten meydana gelen oluşumun çıkardığı MonoKL dergisi özellikle 1. ve 2. sayılarında avangard bir duruş sergileyerek patafizik koleji, unutuş, görsel şiir temalarını işledi. 3. sayısı ile birlikte düşünürler ve yazarlar dizisine başlama kararı aldı. 3. sayısını doğumunun 100. yılı vesilesiyle Maurice Blanchot'ya ayıran dergi, 1 yıllık bir çalışmanın sonunda 4-5. sayılar olarak G. W. F. Hegel özel sayısını yayımladı. 6-7. Sayıları olarak Jacques Lacan Uluslararası Özel Sayısını yayımlayan oluşum, ardından iki büyük cilt halinde Uluslararası Levinas Özel ciltlerini yayımladı. Son olarak Jean-Luc Nancy ile Karşılaşmalar sayısının çıktığı Monokl Dergisi'nin gelecek uluslararası sayıları Gilles Deleuze ve Alain Badiou Özel Sayıları olacak.


Dergi, düşünürler üzerine Fransızca, Almanca ve İngilizce olarak yaptığı ayrı ciltlerle, teorik uzamda Türkiye'nin uluslararası alana açılan tek kapısı durumunda. Bunun en temel göstergelerinden birisi de Monokl Dergisi Onur Kurulu'nun Jean-Luc Nancy'nin kendisi başta olmak üzere, Joan Copjec, Danielle-Cohen Levinas, Kenneth R. Westphal, Rene Major gibi özel isimlerden oluşmasıdır.
Levinas sayıları ile birlikte MonoKL Yayınlarını da derginin bir projesi olarak hayata geçiren oluşum, şu ana kadar temel felsefe yapıtlarının da içinde olduğu 18 kitap yayımladı. 2012 Haziran'ına kadar Maurice Blanchot, Emmanuel Levinas, François Lyotard, Jacques Derrida, Michel Henry, Pierre Bourdieu, Vladimir Jankelevitch, Jean-Luc Marion, Giorgio Agamben, Alain Badiou ve Jean-Luc Nancy'in yapıtlarının içerildiği 40'ı felsefe 60 kitap yayımlamayı planlayan yayınevi Volkan Çelebi, Murat Erşen ve Atakan Karakış'ın yoğun emekleriyle hayat buluyor. Oluşum aynı zamanda yaptığı sayıların bir uzantısı olarak icra ettiği Uluslararası Konferanslarla [Hegel: 2008, Lacan: 2009, Jean-Luc Nancy: 2010, Levinas: 2011 Konferansları] ve her Çarşamba akşamı Taksim'deki Monokl Yayınları'nda düzenlediği tematik sohbet ve tartışmalarla da canlı bir kültür ve düşünce girişimi olma özelliğine sahip. Daha ayrıntılı bilgi www.monokl.net ve blogasiri.monokl.net adreslerinden elde edilebilir.


26 Kasım 2011
kaynak: CumhuriyetThursday, November 24, 2011

Barış Tv'de felsefe programı

Düşünce Kervanı'nda bugün 17:30-18:30 saatlerinde canlı yayında,
"Felsefe, Bilim, Sanat... İlişkisi" ele alınıyor.

Programa MSGSÜ Felsefe Bölümü Başkanı Prof.Dr. Ö. Naci Soykan ile
öğretim üyesi Mehmet Şiray katılıyor.

program Barış Tv'de. İnternetten de izlenebilir.

Wednesday, November 23, 2011

FELSEFE ÜZERİNE kitabı imza etkinliği


« BU DAVET BİZİM »

Özgül Kitabevi, Françoise Rastoix ve Rüstem Güçüyener,

Cumartesi 26 Kasım 2011’de saat 18’den 21’e kadar düzenlediğimiz, M. Şehmus Güzel’in yeni yayınlanan Felsefe Üzerine (Kardelen Yayıncılık, İstanbul, 2011) isimli kitabının imza gününde/gecesinde sizleri de aramızda görmek isteriz. Bir bardak bir şey içmek, birkaç satır sohbet etmek ve cumartesi gecesinin başlangıcını birlikte geçirmek umuduyla hepinizi bekliyoruz :

Librairie Özgül Kitabevi
15 rue de l’Echiquier
75010 Paris

Metro : Bonne-Nouvelle veya Strasbourg-Saint-Denis


..........................................
İNVİTATİON

La Librairie Özgül, Françoise Rastoix et Rüstem Güçüyener vous invitent à une séance de dédicace avec M. Şehmus Güzel à l’occasion de la sortie de son nouveau livre :
Felsefe Üzerine (Sur La Philosophie) (Kardelen Yayıncılık, İstanbul, 2011),
samedi, 26 Novembre 2011 à partir de 18 heures.

Librairie Özgül
15 rue de l’Echiquier
75010 Paris

Métro : Bonne-Nouvelle ou Strasbourg-Saint-Denis