Tuesday, June 14, 2016

Özne dergisi Kierkegaard Sayısı için yazı çağrısı

ÖZNE FELSEFE DERGİSİ KIERKEGAARD ÖZEL SAYISI GÜZ 2016 25. SAYI
ÖZNE PHILOSOPHY JOURNAL KIERKEGAARD SPECIAL ISSUE FALL 2016 VOL.25

Editör : Yrd. Doç. Dr. Yasemin AKIŞ

Alt Başlıklar
Kierkegaard Felsefesinin Kökenleri
Kierkegaard ve Varoluş
Kierkegaard ve İnanç
Kierkegaard ve Edebiyat
Kierkegaard ve Varoluşçuluk
Kierkegaard ve Romantizm
Kierkegaard ve Siyaset
Kierkegaard ve Etik
Kierkegaard’ın Etkileri
Kierkegaard ve Sinema
Kierkegaard ve Antik Felsefe
Kierkegaard ve Psikoloji

Yazı Teslimi İçin Son Tarih
30 Temmuz 2016

Yazılar İçin Adres
yasminakis@hotmail.com
Verilen başlıklar dışındaki orijinal konular da değerlendirmeye alınacaktır. Gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde
yayınlanmamış olması ve belirlenen yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Uygun şekilde yazılan makaleler,

300 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe-İngilizce özetleri ve yazarın kısa biyografisiyle birlikte gönderilmelidir.

Thursday, April 07, 2016

DOĞAN ÖZLEM: FELSEFEDE ELLİ YIL

DOĞAN ÖZLEM: FELSEFEDE ELLİ YIL     

5 Mayıs 2016 Perşembe

10.00:-10.30 Açılış Konuşmaları: Prof. Dr. Ayhan Bıçak(Felsefe Bölüm Başkanı) , Prof. Dr. Cengiz Çakmak, Prof. Dr. Mustafa Özkan (Edebiyat Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Doğan Özlem. 
1.      Oturum: 10.30-12.00 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz Çakmak,
§  Konuşmacılar:  Prof. Dr. İlber Ortaylı: “…”,
§  Prof. Dr. İoanna Kuçuradi: “…”
§   Doğan Hızlan : “Felsefe ve Uzantısı”
§  Prof. Dr. Ahmet İnam, “Felsefede Bizim Kuşak”
§  Metin Cengiz:  "Tanıdığım" Doğan Özlem”
§  Mehmet Atay: “Doğan Özlem’in Filozof Olacağı Zaten İlk Günden Belliydi”

Ara: Öğle Yemeği 12.00-13.00


2.      Oturum: 13.00-14.30
§  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet İnam,
Konuşmacılar:   
·         Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa: "Doğan Özlem'de Kavramların Tarihi ve Weber Okumaları”
§  Doç. Dr. Hasan Şen, “Türkiye’de Sosyal Bilim Algısında Yaşanan Kırılma: Hermeneutik Bir Parantez”
§  Doç. Dr. Sema Önal, “Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişimi Açısından Doğan Özlem’in Yeri”
§  Yrd. Doç.Dr. Levent Kavas , “Yorumsama: Yöntem, Yordam, Tutum”
§  Doç. Dr. Güncel Önkal: "Doğan Özlem’in Edebiyat Hermeneutiği Anlayışı”
§   Prof. Dr. Nebil Reyhani: "Kant'ın Felsefesiyle İlişkisi Bağlamında Doğan Özleme Göre Felsefede Bir Devrim Olarak Dilthey"
Ara


3.      Oturum:  14.45-16.00
§  Oturum BaşkanıProf. Dr. Kadir Çüçen
Konuşmacılar:  
·         Prof. Dr. Ömer Naci Soykan, “Doğan Özlem’in Türkiye’de Felsefeye Katkıları”
·         Prof. Dr. Mehmet Bayraktar , “Doğan Özlem ve Türkçede Felsefe Yapma Özlemi”   
·         Doç. Dr. Ali Utku, “Doğan Özlem’le Türkiye’de ve Türkçe’de Felsefe”
·         Prof. Dr. Örsan Öymen, "Doğan Özlem ve Türkiye'de Felsefe"
·         Prof. Dr. Hasan Bülent Gözkan , “Doğan Özlem’de Dil ve Hermeneutik”
Ara


4.      Oturum: 16.15-17.00   
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa
§  Konuşmacılar:
§  Prof. Dr. Ayhan Bıçak: “Türkiye’de Tarih Felsefesi Anlayışları”
§  Mehmet Akkaya, "Tarih Felsefesine Doğan Özlem İle Bakmak”
§  Prof. Dr. Kadir Çüçen: “Doğan Özlem'in Heidegger Çalışmaları Üzerine”
§  Yrd. Doç. Dr. Mustafa Günay: “Doğan Özlem’in Felsefe Anlayışında Tarihselcilik ve Hermeneutik


İÜEF Felsefe Bölümü / Doğan Özlem Sempozyumu  
Tarih: 5 Mayıs 2016 Perşembe
Saat: 10:00-17.00
Yer: İstanbul Üniversitesi,
 Avrasya Enstitüsü,  Seyyid Hasan Paşa Medresesi Konferans SalonuWednesday, January 06, 2016

“Antik Kentte Demokrasi, Felsefesi ve İşleyişi”Söyleşi:  “Antik Kentte Demokrasi, Felsefesi ve İşleyişi
Sunan: Hasan Gençcan
Yer: Karşı Sanat Merkezi – Karşıyaka
Tarih - Saat: 16 Ocak 2016 Cumartesi 13.30-17.00 arası
İzmir Rehberler Odası
İzmir Felsefeciler Derneği katılımı ile genele açık bir etkinliktir.
Gezgin Söylemciler” facebook sayfasından da katılım bildirebilirsiniz.