Wednesday, November 06, 2013

ANADOLU’DA FELSEFEYE YOLCULUK-III: program


 

ANADOLU’DA FELSEFEYE YOLCULUK-III:
MİLETOSLU FİLOZOFLAR: THALES, ANAKSİMANDROS VE
ANAKSİMENES

 

Yer: Aydın

Tarih: 8-9 Kasım 2013
 

Açılış Konuşmaları:  9.30-10.30

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı

                        Aydın Belediye Başkanı (Katıldıkları Takdirde)

        Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

    Aydın Valisi (Katıldıkları Takdirde)


I.                   OTURUM: 10: 30-12: 15

MİLATTAN ÖNCE 6. YÜZYILDA MİLETOS’UN KÜLTÜREL ORTAMI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Betül Çotuksöken

Konuşmacılar:

 Prof. Dr. Volkmar von Graeve (Bochum Üniversitesi, Milet Kazı Başkanı):

“Thales’in Gözüyle Antik Milet”

Prof. Dr. Abdullah Yaylalı (Adnan Menderes Üniversitesi): Anadolu Kültür Tarihinde Milet

Doç. Dr. Suat Ateşlier (Adnan Menderes Üniversitesi): “Arkaik Dönemde Milet”

Doç. Dr. Taşkıner Ketenci (Mersin Üniversitesi): Miletos Filozofları Bizim Neyimiz Oluyorlar?

                                                                  

II.                       OTURUM: 13.30-15.00

MİLETOS’LU FİLOZOFLARIN İZİNDE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Harun Tepe

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan (Muğla Üniversitesi): "Miletoslu Aspasia Ya da Tarihte   Bir Kadın Felsefeci Olmak Üzerine

Doç. Dr. H. Haluk Erdem (Ankara Üniversitesi): Anaksimandros düşüncesinde apeiron ve tanrısal olan ilişkisi

Doç. Dr. Yavuz Kılıç (Adnan Menderes Üniversitesi): “Doğa Birşey Söylemez”

Doç. Dr. Charilaos Platanakis (Koç Üniversitesi): “The Milesians and the Law”

 

III. OTURUM: 15.30-17.00

BUGÜNÜN GÖZÜYLE MİLETOS FİLOZOFLARI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Saffet Babür

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Kadir Çüçen (Uludağ Üniversitesi): Heideggerci Bakışla Doğa Filozofları

Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz (Hacettepe Üniversitesi): Hegel’in Anaksimandros Okuması

Yard. Doç. Dr. Lale Levin Basut (Yeditepe Üniversitesi):  Heidegger ile Anaksimandros’un Savı                        

Ar. Gör. Birdal Akar-Ar. Gör.  Celal Sabancı (Hacettepe Üniversitesi): Milet’in Mirası

                         

DEĞERLENDİRME OTURUMU: 17.30-18.30

Yöneten:  Doç. Dr. Talip Kabadayı (Adnan Menderes Üniversitesi)

Prof. Dr. Halil Turan (ODTÜ)

Prof. Dr. Cemal Güzel (Hacettepe Üniversitesi)

Yard. Doç. Dr. Mustafa Günay (Çukurova Üniversitesi)

Yard. Doç. Dr. İskender Cengiz Özkan (Adnan Menderes Üniversitesi)

Dr. Berfin Kart (Gazi Üniversitesi)

 


9 KASIM 2013
 
 MİLETOS GEZİSİ (10.00-17.00)

 

Düzenleyen Kurumlar: Türkiye Felsefe Kurumu ve Adnan Menderes Üniversitesi.

Destekleyen Kurum: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu

 

MİLETOSLU FİLOZOFLAR: THALES, ANAKSİMANDROS VE ANAKSİMENESANADOLU’DA FELSEFEYE YOLCULUK III

 MİLETOSLU FİLOZOFLAR:

THALES, ANAKSİMANDROS VE ANAKSİMENES


2500 yıl önce Batı Ege kıyı kentleri başta olmak üzere, Anadolu’nun birçok bölgesinde felsefi düşüncenin doğuşuna, felsefe tarihi tanıklık ediyor. Felsefenin Anadolu topraklarında yeşerdiğini ve zaman içinde başka kültürlerin toprağında da geliştiğini çok iyi biliyoruz. Anadolu’nun çeşitli kentlerinde doğmuş, yaşamış ve felsefe yapmış çok sayıda filozofun varlığından da haberdarız.

Bu saptamaları dikkate alarak, ülkemizde felsefi düşünce geleneğinin geleceği açısından, geçmişe bakmanın gerekli ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak, çeşitli Anadolu kentlerinde yaşamış olan filozoflardan kimilerini bir dizi etkinlik düzenleyerek yeniden gündeme getirmek istedik. Böylece, düşünceleriyle insanlık kültürüne değerli katkılarda bulunmuş ve silinmez izler bırakmış olan bu filozofların yeniden hatırlanması, düşüncelerinin çeşitli yönleriyle tartışılması, hem felsefenin kendi insanımızla daha da yakınlaşmasını sağlayabilecek ve hem de kültür tarihimizde felsefenin serüvenini ortaya çıkarılabilecektir.

Seçtiğimiz kentler ve filozoflar, Anadolu’da felsefenin geçmişine ışık tutarken, aynı zamanda felsefenin geleceğine ilişkin ipuçları da sunabilecektir diye umut ediyoruz. Anadolu’daki felsefe yolculuklarımızın başka kentler ve filozoflarla devam etmesini de istiyoruz.

İlk durağımız, 2-3 Kasım 2012 günlerinde Stoa okulu filozoflarından Epiktetos’un doğduğu yer alan Denizli-Hierapolis olmuştu. İkinci etkinlik ise ünlü Kinik filozof Diogenes’le ilgili olarak 19-20 Nisan 2013 günlerinde Sinop’ta düzenlendi.

“Anadolu’da Felsefeye Yolculuk Projesi”nde üçüncü durağımız ise Aydın olacak. 8-9 Kasım 2013 günlerinde Aydın’da yapılacak olan etkinlik şu başlığı taşıyor: “Miletoslu Filozoflar: Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes”. Arkeologların da katılacağı bu etkinliğimizde felsefenin yanı sıra, “felsefe-kültürel miras ilişkisi” de ele alınacak.

Etkinlik, Türkiye Felsefe Kurumu ile Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümünün işbirliği ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonunun desteğiyle gerçekleştirilecek.

 

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Felsefe İhtisas Komitesi