Monday, June 09, 2008

Felsefeyi seven ve sevdiren adam...

Doğan HIZLAN
dhizlan@hurriyet.com.tr

Felsefeyi seven ve sevdiren adam


ÜNİVERSİTE yıllarımın unutamadığım kişiliklerinden biri de ebediyete uğurladığımız felsefeci Arslan Kaynardağ’dır (1923-2008).


O da bildiklerini, inandıklarını söyleyen, yazan, bunun bedelini de yakınmadan ödeyen kuşaktandı.Ben tanıdığımda, Sahaflar Çarşısı’nda bir kitap sergisi vardı, yanlış anımsamıyorsam büyük bir masa üstünde kitapları sergilerdi. Sonraları bir dükkán kiraladı, Elif Kitabevi’ni açtı. Yaşamının ayrıntısını Zuhal Köseoğlu’nun Bir Felsefe Áşığıyla Candan Bir Söyleşisi’nde bulabilirsiniz.Ben okuduklarımın bir bölümünü kütüphaneci dostlarıma, bir bölümünü de iyi, bilgili kitapçılara borçluyum.Arslan Kaynardağ, bu tür bir kitapçıydı. Ama o yazardı. Gittiğimizde bize kitap tavsiye eder, neyi niçin okumamız gerektiği konusunda bizi aydınlatırdı.Ondan aldığım ilk kitap, Will Durant’ın The Story of Philosophy’siydi. Bir yılbaşı gecesini o kitabın bana verdiği mutlulukla geçirmiştim.


* * *
BİLGİLİ insanların, bilgilerini başkalarıyla bölüştükleri oranda topluma yararlı olduğu inancındayım.O da bildiklerini anlattı, yazdı, felsefeyi ve felsefecileri sevdirdi. Birçok kişi felsefeye merak sardıysa, Türkiye’deki felsefecileri öğrendiyse, bunda onun payı büyüktür.Kaynardağ, yukarıda adını andığım konuşmasında felsefeyi şöyle tanımlıyor:"Felsefe, insanı düşünce, bilgi ve kültürün önemli yönleri üzerinde bilgilendirip aydınlattığı gibi, kavramları sorgulamayı da öğretir. Bildiğimizi sandığımız kavramların çoğunu bilmediğimiz, felsefe yaparak ortaya çıkar. Nelerin gerçek, nelerin yapay sorun olduğu da felsefe ile daha iyi anlaşılır."


Kırk üç sayı Kitap Belleten’i çıkardı. Mustafa Günay’ın belirttiği gibi, felsefenin kurumsallaşması için emek verdi. Birçok felsefe sempozyumu ona adandı, onur konuğu olarak o toplantılarda bulundu.Doğan Özlem’in Felsefe Dünyamızda Örneği Olmayan Bir Çalışma: Felsefecilerle Söyleşiler yazısında, Arslan Kaynardağ’ın söyleşilerinin önemini, kitabın işlevini anlatmaktadır:"Kaynardağ’ın söyleşileri, yalnızca kendileriyle söyleşilen sekiz hocanın yaşamları, felsefi görüşleri hakkında okuru bilgilendirmekle kalmıyor; okurun, ülkemizin 1930-1980 arasındaki yarım yüzyılın kültürel atmosferi hakkında da bir fikir edinmesini sağlıyor."

* * *

ONU kitaplarıyla anacağız, bize felsefeyi sevdirdiği için de unutmayacağız.


Yaralandığım kaynak:Arslan Kaynardağ’a Armağan, Türkiye’de Felsefenin Kurumsallaşması.Yayına Hazırlayan: Mustafa Günay, İlya Yayınevi.

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/9110665.asp?yazarid=4

6 Haziran 2008


Arslan Kaynardağ


Arslan Kaynardağ (1923-2008)
Sevgili Arslan Ağabey'i her zaman gülümseyen yüzü, sıcak sesi ve felsefe dünyamıza katkılarıyla hatırlayacağız. Felsefe dünyamızın başı sağ olsun...

Wednesday, June 04, 2008

İNSAN-TOPLUM BİLİMLERİ VE FELSEFE
SEMPOZYUMU: 5Konu: Araştırma ve Yöntem Sorunları

Tarih: 06-07 Haziran 2008

Düzenleyenler: Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Psikoloji Bölümü, Sosyoloji Bölümü

Yer: Marmara Eğitim Köyü, Yabancı Diller Binası, Mustafa Necati Konferans Salonu

Program:

06 HAZİRAN 2008 Cuma

09:00-10:00 Kayıt
10:00-10:30 Açılış Konuşmaları

I. Oturum: 10.30-12:00
“Bilimde Etik Sorunlar”
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN (Maltepe Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Ayşe ERZAN (TÜBA)
Prof. Dr. İlhan TEKELİ (TÜBA)

Öğle Arası: 12:00-13:30

II. Oturum: 13:30-15:30
“Niteliksel ve Niceliksel Araştırma Yöntemleri”
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Bahattin AKŞİT (Maltepe Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Robert NEWMAN
Doç. Dr. Oğuz IŞIK (ODTÜ)
Prof. Dr. Zuhal KARAHAN KARA (Harran Üniversitesi)
Prof. Dr. Nursel TELMAN (Maltepe Üniversitesi)

Çay-Kahve Arası: 15:30-16:00

III. Oturum: 16:00-17:30
“Araştırma Kurumlarının Yaptığı Son Araştırmalar I”
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Sabahattin GÜLLÜLÜ (Maltepe Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Ali ÇARKOĞLU (Sabancı Üniversitesi)
Bekir AĞIRDIR (KONDA)
Dr. Sezgin TÜZÜN (VERİ)

Kokteyl: 17:30 - 18:30

07 HAZİRAN 2008 Cumartesi

IV. Oturum: 10:00-11:30
“Araştırma Kurumlarının Yaptığı Son Araştırmalar II”
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Nursel TELMAN (Maltepe Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Yılmaz ESMER (Bahçeşehir Üniversitesi)
Neyyir BERKTAY (Eğitim Reformu Girişimi)

Çay-Kahve Arası: 11:30-12:00

V. Oturum: 12:00-13.30
“Sosyal Bilim Araştırmalarında Etik Sorunlar”
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Sevgi İYİ (Maltepe Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Belma AKŞİT (Maltepe Üniversitesi)
Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ (Maltepe Üniversitesi)


İletişim:
Arş.Gör. Dilek Arlı
Maltepe Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tel: 0 216 626 10 50/ 1101/1102/1104
Fax: 0 216 626 11 13
www. maltepe.edu.tr
e-posta:
dilekarli@maltepe.edu.tr

T.C. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin her yıl düzenlemekte olduğu İnsan-Toplum Bilimleri ve Felsefe Sempozyumunun “Araştırma ve Yöntem Sorunları” konulu beşincisi bu yıl 6-7 Haziran 2008 tarihinde gerçekleştirilecektir.
Marmara Eğitim Köyü, Yabancı Diller Binası, Mustafa Necati Konferans Salonunda yapılacak olan sempozyuma ulaşım için Maltepe merkezde bulunan Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünden saat 8.00, 8.30, 9.00 ve 9.30’da hareket edecek olan servisler kullanılabilir.