Monday, December 10, 2007

SINIRDA Dergisinin yeni sayısı

SINIRDA SAYI: 8-9 ÇIKTI...


Sınırda bu sayıda, bir sorgulama etiği olarak eleştirinin günümüzde içine girdiği açmazı irdelemeyi hedefliyor. Bir yanıyla kendi çıkış koşullarına (moderne) bağlı, ‘akıl’, ‘özne’, ‘hakikat’ diliyle konuşmanın imkânsızlaşması, öte yanıyla kendini mevcudu liberal olumlamanın ötesine taşıyamayan dil oyunlarına hapsetmekle, ‘iktidar ilişkileri’ni sorgulama imkânını kaybetmesi. Her iki durumda da eleştirinin açmazı bizzat ‘politika’nın ortadan kalkışı açmazıyla örtüşür. Eleştiri varlık koşulunu kaybetmiş görünüyor. Onu yeniden düşünmek, onun yeniden geri gelişini mümkün kılmak aslında felsefenin, bilimin, politikanın ve sanatın yeniden geri gelişiyle doğrudan bağlantılı gibi görünmektedir. Bugün eleştirinin ne olduğunu tartışmak aslında bütün bunları tartışmak anlamını taşıyor. Temelde böyle itkilerin güdülediği bu sayı, bir çok insanın düşünce ve duyarlıklarını paylaşmanın zemini oldu.Bayram BALCI; Kimin Kim Senin, Ahmet GÖGERCİN çevirisiyle Serge DOUBROVSKY; Eleştiri ve Varoluş, Şükrü ERBAŞ; Şiirin ve Politikanın Yalnızlığı, Hüseyin KÖSE; Bir ‘Zemin Kavrama’ Etiği, Ahmet BOZKURT; Örtülü Bedenin ‘Aporia’ları, Metin Cengiz; Eleştiri ve Şiddet, Orhan Çetinbilek; Biraz Kiraz- Gelecek Uzun Sürer, Nilgün TUTAL, Andre Gorz ve Kadın Öteki ile Tensel ve Tinsel Birlikteliği, Mustafa Ö.Soylu; 'Tek Yönlü Yol'dan Hala bir Çıkış Var mı? Uluer AYDOĞDU; Av ile Avcı Arasındaki Mücadele, İlyaz BİNGÜL; Kökler: Büyünün 'cin'lerinden Şamana, Şamandan Babaların Menakıbname/Velayetnamelerine, Ögelerin Keyfi Kullanımı ve Çoklu Bakış Denemesi, Sevda DARICIOĞLU; Beat Üzerine, Sevim ÖKTENER; Şizofreni İle Yaşamak-IV, Serhan EVYAPAN; Şiddeti Şiddetle Eleştiren Yönetmenler, H.ÇETİNKAYA; Ulus Baker’in Ardından - Mizaç Kayması, Albert EINSTEIN; Sosyalizm Neden Gerekli, Ian SHAPIRO; Toplumbilim ve Onay Politikası, Beatrice HANSSEN; Şiddetin Eleştirisi, Barianne BOVE; A.Negri’nin İktidar Eleştirisi. Şiirleriyle; Salah BİRSEL, Feride EREZ, Mahmut TEMİZYÜREK, Mehmet İŞTEN, Şükrü ERBAŞ, Derya ÖNDER, Bayran BALCI..
Sınırda’nın 10. sayısı, serbest bölüm dışında, ‘Althusser ve Biz’ başlığıyla tasarlanmaktadır. Bu çerçevede anti-hümanizm meselesini tartışabilmeyi ve Althusser’in karşılaşmalar felsefesine bir giriş yapabilmeyi umuyoruz. Ve özellikle Badiou’nun ‘yeniden geri dönüş’ izleği etrafında konuşabilmeyi. Verili kimliklerine hapsedilmiş olmayı içine sindiremeyen tüm bağımsız düşünce ve duyarlık işçilerini sınırda düşünmeye çağırıyoruz.


Son yazı gönderme tarihi 20 şubat 2008.

Friday, December 07, 2007

XXI YÜZYILIN BAŞINDA
İNSAN HAKLARINI KORUMADA
KARŞILAŞILAN SORUNLAR
10-11 ARALIK 200710 Aralık 2007 – Pazartesi

09:30-10:30 Kayıt

10:30-12:00 Açılış

Başkan : Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN
· Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aytekin BERKMAN’nın konuşması
· İstanbul Valisi
Sayın Muammer GÜLER’in konuşması

11:00-11:30 Ara

11:30-12:00 İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ’nin konuyu sunuşu

Birinci Oturum : YOKSULLUK SORUNU
14:00-17:30

Başkan: Prof. Dr. Ömer LALİK
İnsan Hakları İhlali Olarak Yoksulluk
· Doç. Dr. Hüseyin ÖZEL
· Prof. Dr. Meryem KORAY
· Tartışma

15:30-16:00 Ara

· Yoksullukla Savaşmanın Gerçek ve Hayali Yolları
Prof. Dr. Ayşe BUĞRA
· Kadınlara Yansıyan Yoksulluk ve Temsil Sorunu
Vildan YİRMİBEŞOĞLU
· Tartışma

11 Aralık 2007 – Salı

İkinci Oturum : BİLGİSİZLİK ve GÖRÜNÜMLERİ
10:00-13:00

Başkan: Prof. Dr. Devrim ULUCAN
İnsan Hakları İhlalleri Olarak Irkçılık-Ayrımcılık
· Ferai TINÇ
· Prof. Dr. Turgut TARHANLI
· Tartışma

11.00-11:30 Ara

· İnsan Hakları İhlallerine Yol Açan Retorikler: Demokrasi-İnsan Hakları İkilemi
Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN
· İnsan Hakları İhlallerine Yol Açan Retorikler: Güvenlik-İnsan Hakları İkilemi
Prof. Dr. İbrahim KABOĞLU
· Tartışma

Üçünçü Oturum: TERÖR ve GÖRÜNÜMLERİ
14:00 -15:30

Başkan: Prof. Dr. Sevgi İYİ
· Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM
· Doç. Dr. Cemal GÜZEL
· Tartışma

15:30-16:00 Ara

Dördüncü Oturum :YUVARLAK MASA- KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ
16:00-17:30 İNSAN HAKLARI İHLALLERİNDEKİ ROLÜ

Yöneten: Prof. Dr. Cemil OKTAY
Katılanlar: Prof. Dr. Sevda ALANKUŞ , Prof. Dr. Korkmaz ALEMDAR, Prof. Dr. Peyami ÇELİKÇAN, Ragıp DURAN

İstanbul Seminerleri

Türkiye Felsefe Kurumu
Ahmet Rasim Sokak 8/2, 06550 Çankaya, Ankara
Tel: 312-440 74 08
tfk@kilim.com.tr
www.tfk.org.tr

TÜRKİYE FELSEFE KURUMU
İSTANBUL SEMİNERLERİ

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
FELSEFE BÖLÜMÜ

YENİÇAĞDA FELSEFE II


14-15 Aralık 2007
İstanbul
T.C. Maltepe Üniversitesi
İletişim Fakültesi, Sinemar 1

14 Aralık 2007, Cuma

10.30-11.00
Açılış: Betül Çotuksöken, Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı, Türkiye Felsefe Kurumu Başkan Yardımcısı

Birinci Oturum

11.00-13.00


Oturum Başkanı

: Sabahattin Güllülü
Kadir Çüçen

: Felsefi Temelleri Açısından Avrupa’da Aydınlanma

Ali Taşkın

: 18.Yüzyılda İskoçya’da Seküler Felsefenin Gelişmesi

Kaan H. Ökten

: Kant ve Sansür - Kilise ve Devletin Özgürlükçü Düşünceyle Mücadelesi


Tartışma

13.00-14.30
Öğle arası

İkinci Oturum

14.30-18.00


Oturum Başkanı

: İsmail Demirdöven
Taşkıner Ketenci
: Saf Aklın Eleştirisi’ni Neden Okumalıyız?

Bülent Gözkan
: Kant-Frege İlişkisi ve 20.Yüzyıl Felsefesine Etkileri

Tartışma

Ara


Nebil Reyhani
: Değişen Bilme İdealleri Bakımından Kant ve Diltey


Halil Turan
: Etikte Sihirli Sözcük: Duygudaşlık – David Hume ve Adam Smith


Tartışma


15 Aralık 2007, Cumartesi

Üçüncü Oturum

10.30-13.00


Oturum Başkanı

:
Çetin Türkyılmaz

: Nietzsche ve Varlık Sorunu
Zekiye Kutlusoy
: Felsefenin Bilimi Anlam(landırm)a Çabasında Bilgi Felsefesinden Bilim FelsefesineHarun Tepe

: Kant Etiği ve Günümüz

Tartışma
FELSEFE SÖYLEŞİLERİ

Düzenleyen:
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Felsefe Grubu Eğitimi ABD
“ İnanç Sorgulanabilir mi?”

Konuşmacı:
Yrd. Doç. Dr. Eyüp Erdoğan
(Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü)Yer: Merkez Kütüphane
Konferans Salonu
Tarih: 10 Aralık 2007 Pazartesi
Saat: 14:00