Thursday, March 22, 2007

Uluslararası 57. Fenomenoloji Kongresi

The World Institute for Advanced Phenomenological
Research and Learning
1 Ivy Pointe Way, Hanover New Hampshire 03755, United States, Telephone: (802) 295-3487;
Fax: (802) 295-5963; Website:
http://www.phenomenology.org
Anna-Teresa Tymieniecka, President; Marlies Kronegger, Vice-president


Uluslararası 57. Fenomenoloji Kongresi


18-22 Haziran 2007


Organize Eden: The World Institute for Advanced Phenomenological
Research and Learning merkezi ve bağlı kurumları

Kongre Evsahibi : Istanbul Kültür Üniversitesi

Başlık: Memory in The Ontopoiesis of Life

-Disiplinlerarası Bir İnceleme-
[1]


-Bildiri Özetleri (abstract) için son tarih 1 Nisan 2007
-Bildiri tam metni için son tarih: 15 Mayıs 2007
-Kayıt Ücreti: 1 Mayıs’a kadar 120$ Türkiyeli Katılımcılar için.
1 Mayıstan sonra bütün katılımcılar için 250$.
Başlıklarla ilgili detaylar için lütfen aşağıdaki web adresini izleyin:
http://www.phenomenology.org


Sunulan Bildirilerin ilk yayın hakkı Analecta Husserliana’nındır.
Türkiye Organizasyon Komitesi
Erkut Sezgin, Hikmet Çağlar, Gürsel Hacıbekiroğlu, Esra Fidanoğlu (İst. Kültür Üniv.);
Semiha Akıncı (Anadolu Üniv.) Halil Turhan, Ayhan Sol, Ahmet İnam (ODTÜ); Doğan Özlem (Muğla Üniv.); Betül Çotuksöken (Maltepe Üniv.);
Semra Aydınlı (İTÜ).[1] Disiplinlerarası Bu Kongre, “Kronolojik Zamanın Fenomenolojik Dokusunun açık kılınmasına yönelik olarak; Bellek, Kültür, ve Tarihin Ortak Dokusuyla dokunan Rasyonalitenin açıklaştırılması amacına yöneliktir. Bu doğrultuda, Fen ve Toplum Bilimlerinin, Kültürün, Mimarinin ve bütün Disiplinlerin dayandığı Rasyonalitenin yaşayan/kımıldanan derin dokusunu anlamak isteyen araştırmacılarla birlikte düşünmek için bir araştırma ve diyalog platformu oluşturmak ve sürdürmek isteyen araştırmacılara açık bir çağrıdır.

HERKES FELSEFE İLE TANIŞSIN DİYE:

HERKES FELSEFE İLE TANIŞSIN DİYE:
FELSEFE SÖYLEŞİLERİ 7: İNSAN FELSEFESİ
07 NİSAN 2007–26 MAYIS 2007


Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve Marmara Eğitim Vakfı’nın ortak çalışmasıyla bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Felsefe Söyleşileri, insan ve insanın başarıları üzerine tartışmak üzere tüm felsefeseverlere, Kadıköy Belediyesinin evsahipliğinde, kapılarını açıyor.

“İnsan Felsefesi”, Felsefe Söyleşilerinin son dört yıldaki “Etik”, “İnsan Hakları”, “Siyaset Felsefesi” ve “Hukuk Felsefesi” başlıklı çalışmalarına bakıldığında, insan dünyasına ilişkin sorgusunun son halkasını oluşturmak üzere yapılan bilinçli bir tercihin de göstergesidir. 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısından itibaren insan; doğa bilimlerinde ve doğa bilimlerinin bir tür uygulaması olan teknolojide büyük “başarılar” kazanmış, ancak bu başarılar “insan”a yaklaşımda başarısızlıkları da beraberinde getirmiştir. İnsanın, kendisine yabancılaşan “başarılar”ı, her şeyi “şeyleştirme” ya da araç kılmayı, hatta insanı da araç haline getirmeyi doğallaştırmış, normalleştirmiş; başka bir deyişle şeylerin hükümranlığı alabildiğine görünür olmuştur.


Bu yüzyılda insanı ele alan insan ve toplum bilimleri, onu bir “olgu” olarak değerlendirmiş, felsefi sorgulamayı çoğu kez bir yana bırakmıştır. Oysa tüm bu başarı ve kazanımların öznesi olan insanın kendini araştırması, varlık yapısı ve dünyadaki konumlanışı üzerinde düşünmesi, insanın kendisi için son derece önemli bir konudur. Özellikle de insana yönelik özcü yaklaşımların sıklıkla gözlendiği günümüzde, insanın kosmostaki yeri, anlamı ve öteki ile ilişkisinin yeniden tartışmaya açılması kaçınılmazdır.


Her yıl yeni bir konunun mercek altına alındığı Felsefe Söyleşilerinin 7. yılını tüm bu kazanımların öznesi olan “insan”a ayırma nedeni, onun özellikle varlık yapısını yeniden sorgulamak, dil-düşünme ve dışdünya ya da insan-dünya-bilgi eksenindeki yer ve önemini saptamaktır. Bu saptamayı yapmak üzere bizlere yol göstercek sorular “insanın varlık yapısı nedir?”; “insanın kosmostaki yeri nedir?”; “insanı belirleyen koşullar nelerdir?”; “insanı somut bir bütün olarak ele almanın olanakları nelerdir?”; “insanın koşullardan özgürleşmesi olanaklı mıdır?”; “insan iradesi nedir?”; “özgürlüğün anlamı nedir?”; “insanın ötekiyle olan ilişkisinin koşulları nedir?” türünden insan-toplum-doğa ilişkisini yeniden gözden geçirmeye yönelik sorulardır.


07 Nisan – 26 Mayıs 2007 tarihleri arasında, her Cumartesi günü 10:00-12:00 saatlerinde Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Felsefe Söyleşileri 7: İnsan Felsefesinde Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN, Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ, Prof. Dr. Sevgi İYİ, Prof. Dr. Uluğ NUTKU, Yrd. Doç. Dr. Tüten ANĞ, Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNAY, Dr. Tolunay KOLANKAYA ve Öğr. Gör. Kurtul GÜLENÇ konuşmalarıyla insan dünyasına ışık tutarak yol göstericilik yapacaklardır.


Daha önce 3 Nisan–29 Mayıs 2001 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Temel Yaklaşımlar – Kavramlar – Sorunlar” başlıklı ilk Felsefe Söyleşilerinde “Felsefe Tarihi”, 6 Nisan–25 Mayıs 2002 tarihleri arasında gerçekleştirilen ikinci Felsefe Söyleşilerinde “Kültür ve Eğitim Felsefesi”, 05 Nisan–31 Mayıs 2003 tarihleri arasındaki üçüncü Felsefe Söyleşilerinde “Etik”; 03 Nisan–29 Mayıs 2004 tarihleri arasındaki dördüncü Felsefe Söyleşilerinde “İnsan Hakları”; 02 Nisan 2005–28 Mayıs 2005 tarihleri arasındaki Felsefe Söyleşilerinde “Siyaset Felsefesi” ve 01 Nisan 2006–27 Mayıs 2006 tarihleri arasında da “Hukuk Felsefesi”nin güncel konuları tartışmaların odak noktası haline getirilmişti.


Öte yandan “Temel Yaklaşımlar-Kavramlar ve Sorunları”nın tartışıldığı Felsefe Söyleşileri 1 ve “Kültür ve Eğitim” başlığını taşıyan Felsefe Söyleşileri 2 2004 yılında; “Etik” başlıklı Felsefe Söyleşileri 3 ve “İnsan Hakları” başlıklı Felsefe Söyleşileri 4 2006 yılında kitaplaştırılarak, konuşmaları yeniden yorumlamak üzere okuyucuların beğenisine sunuldu. “Siyaset Felsefesi” başlıklı Felsefe Söyleşileri 5 ve “Hukuk Felsefesi” başlıklı Felsefe Söyleşileri 6da yer alan konuşmaların derleneceği kitap ise hazırlık aşamasında olup, önümüzdeki yıl felsefeseverlerin dikkatine sunulacaktır.Tarih: 07 Nisan 2007 – 26 Mayıs 2007 tarihleri arasında her Cumartesi
Saat: 10:00–12:00
Yer: 07 Nisan 2007 tarihli konuşma Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Küçük Salonda, diğer konuşmalar Kadıköy Belediyesi Başkanlığı Brifing Salonunda yapılacaktır. Hasanpaşa – Kadıköy
Başvurular için:
Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Tel: 0 216 626 10 50 -1101-1102-1104-1110-1111
Faks: 0 216 626 11 13
felsefesoylesileri@maltepe.edu.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin:
www.maltepe.edu.tr/felsefesoylesileri