Wednesday, November 06, 2013

MİLETOSLU FİLOZOFLAR: THALES, ANAKSİMANDROS VE ANAKSİMENESANADOLU’DA FELSEFEYE YOLCULUK III

 MİLETOSLU FİLOZOFLAR:

THALES, ANAKSİMANDROS VE ANAKSİMENES


2500 yıl önce Batı Ege kıyı kentleri başta olmak üzere, Anadolu’nun birçok bölgesinde felsefi düşüncenin doğuşuna, felsefe tarihi tanıklık ediyor. Felsefenin Anadolu topraklarında yeşerdiğini ve zaman içinde başka kültürlerin toprağında da geliştiğini çok iyi biliyoruz. Anadolu’nun çeşitli kentlerinde doğmuş, yaşamış ve felsefe yapmış çok sayıda filozofun varlığından da haberdarız.

Bu saptamaları dikkate alarak, ülkemizde felsefi düşünce geleneğinin geleceği açısından, geçmişe bakmanın gerekli ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak, çeşitli Anadolu kentlerinde yaşamış olan filozoflardan kimilerini bir dizi etkinlik düzenleyerek yeniden gündeme getirmek istedik. Böylece, düşünceleriyle insanlık kültürüne değerli katkılarda bulunmuş ve silinmez izler bırakmış olan bu filozofların yeniden hatırlanması, düşüncelerinin çeşitli yönleriyle tartışılması, hem felsefenin kendi insanımızla daha da yakınlaşmasını sağlayabilecek ve hem de kültür tarihimizde felsefenin serüvenini ortaya çıkarılabilecektir.

Seçtiğimiz kentler ve filozoflar, Anadolu’da felsefenin geçmişine ışık tutarken, aynı zamanda felsefenin geleceğine ilişkin ipuçları da sunabilecektir diye umut ediyoruz. Anadolu’daki felsefe yolculuklarımızın başka kentler ve filozoflarla devam etmesini de istiyoruz.

İlk durağımız, 2-3 Kasım 2012 günlerinde Stoa okulu filozoflarından Epiktetos’un doğduğu yer alan Denizli-Hierapolis olmuştu. İkinci etkinlik ise ünlü Kinik filozof Diogenes’le ilgili olarak 19-20 Nisan 2013 günlerinde Sinop’ta düzenlendi.

“Anadolu’da Felsefeye Yolculuk Projesi”nde üçüncü durağımız ise Aydın olacak. 8-9 Kasım 2013 günlerinde Aydın’da yapılacak olan etkinlik şu başlığı taşıyor: “Miletoslu Filozoflar: Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes”. Arkeologların da katılacağı bu etkinliğimizde felsefenin yanı sıra, “felsefe-kültürel miras ilişkisi” de ele alınacak.

Etkinlik, Türkiye Felsefe Kurumu ile Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümünün işbirliği ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonunun desteğiyle gerçekleştirilecek.

 

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Felsefe İhtisas Komitesi

No comments: