Wednesday, May 21, 2008

Tomris Mengüşoğlu'nu Kaybettik...

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu olan, felsefe alanında pek çok çevirisi bulunan Tomris Mengüşoğlu (82) vefat etmiştir. Kendisine Tanrı'dan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Tomris Mengüşoğlu ...Eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde tamamladı. Prof.Dr. Takiyettin Mengüşoğlu'nun eşi. Felsefe ve sanat konularında çevirileri, Doğu-Batı kültürü sorunuyla ilgili Türkçe ve Almanca araştırma yazıları var.


Y a z ı l a r ı:

“Die antropologischen Folgen der Identitëtslogik und der paradoxen Logik,” Möglichkeiten menschilichen Seins, Festschrift zum 80. Geburtstag von Walter Heistermann am 14. September 1992;


“Herausgegeben von Waltraud Reichert und Michael-Sören Schuppan,” Schäuble Verlag, Berlin, 1992, s. 25-32;


“Doğu ve Batı Kültürlerindeki Mantıksal Karşıtlık ve Sonuçları,” İnsancıl, 1994, s.40-42;


“Kadın İnsandır da,” İnsancıl, Mart 1997, s.77;


“Kadın Filozoflar ve Batı Tarih Yazarlığının Güzellemeleri Üstüne,” İnsancıl, 1999;


“Disharmonik Bir Varlık Olarak İnsan,” Türk Felsefe Kurumu Semineri, 21 Ekim 1994.


“Özdeşlik Mantığı ve Paradoks Mantığının Antropolojik Sonuçları,” Yüzyılımızda İnsan Felsefesi, Takiyettin Mengüşoğlu’nun Anısına, Haz. Ioanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 1997, s. 239-262;


“Filozof Walter Heistermann öldü,” Türkiye Felsefe Kurumu Bülteni, s. 10.


“Araştırmacı, Düşünür ve İnsan Yönleriyle Bir Felsefecimiz: Arslan Kaynardağ”, Arslan Kaynardağ’a Armağan-Türkiye’de Felsefenin Kurumlaşması, Haz. Mustafa Günay, İlya İzmir Yayınları, 2006, s.189-196.


Ç e v i r i Çalışmaları:


İnsanın Kozmostaki Yeri (Max Scheler,Yaprak Yayınevi);

Estetik Anlayış (Moritz Geiger, Remzi Yayınevi);

Kadın Filozoflar I-II (Marit Rulmann, Kabalcı Yayınevi).

No comments: