Wednesday, May 21, 2008

İbn Arabi Sempozyumu

İbn Arabi modern çağa da sesleniyor...

İbn Arabi düşüncesi, 9 ülkeden ilim adamlarının katıldığıuluslararası bir etkinlikle ele alınıyor. Arabi düşüncesinin enönemli temsilcilerinden Sadreddin Konevi için de ilk kez Konya'dabir sempozyum düzenleniyor.İslam dünyasında ortaya çıkmış ve kimi günümüze kadar ulaşmış birçokdüşünce ekolünü etkilemiş; bu coğrafyadaki devlet geleneğine,sanata, edebiyata, mimariye, toplum ilişkilerine, evren algılayışınailişkin pek çok unsura yön vermiş olan İbn Arabi'yi, bu yüzyılda anlamak için büyük bir sempozyum düzenleniyor.


İstanbul BüyükşehirBelediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafındanTÜRKKAD İstanbul Şubesi'nin katkılarıyla düzenlenen sempozyum, 23-25 Mayıs tarihlerinde üç gün süreyle devam edecek. "Modern Çağ veArabî" başlıklı uluslararası sempozyuma, aralarında Suad el-Hakim,William Chittick, Mahmut Erol Kılıç, Claude Addas, Mustafa Tahralı,Carl Ernst, Ekrem Demirli gibi bu alanda uzman isimlerin debulunduğu; Türkiye, Fransa, Suriye, İspanya, ABD, Singapur,İngiltere, Lübnan, İran ve Fas'tan birçok değerli ilim adamlarıkonuşmacı olarak katılacak. Etkinlik, 23 Mayıs Cuma günü saat10.00'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda başlayacak. Etkinlikte,Claude Addas "İbn Arabî'ye Göre Mânevi Hilâfetin Temeli", DenisGril "İbn Arabî Düşüncesinde Özgürlük", Sachiko Murata "ÇağdaşBatıda Tasavvuf ve Tasavvuf Mâneviyatı", Suha Taji Farouki "ModernÇağda Tahayyül Gücünü Yeniden Keşfetmek", Shahram Pazoıkı "KüreninMerkezi ve Merkezin Yokluğu" Mustafa Tahralı "İbnü'l-Arabî'nin İnsanTasavvurunun Anlaşılması" başlıklı tebliğlerini sunacak.KONEVİ İÇİN İLK SEMPOZYUM

Bu hafta ayrıca Sadreddin Konevi için ilk kez Konya Meram'da birsempozyum düzenleniyor. Meram Belediyesi Konevi AraştırmalarıMerkezi (MEBKAM) tarafından 20-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak olansempozyuma, 7'si yurt dışından 39 bilim adamı katılacak. Mevlana'nınçağdaşı olan, fakat kullandığı ağır dil nedeniyle halkın Mevlanakadar tanımadığı Sadreddin Konevi, ABD ve İngiltere'de adınaenstitüler açılan bir alim. Sadreddin Konevi, İbn Arabi ekolünün deAnadolu'daki en önemli temsilcisi.

No comments: