Wednesday, May 21, 2008

İbn Sina 50 tebliğ ile anlatılacakÜlkemizde düzenlenmiş ve münhasıran İbn Sînâ'yı konu edinenuluslararası toplantıların üçüncüsü de 22-24 Mayıs tarihleri arasındagerçekleştirilecek. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe veDin Bilimleri Bölümü, Ankara İslam Felsefecileri Derneği mensuplarınınakademik işbirliğiyle düzenlenen ve İbn Sînâ hakkında son yirmi beşyıldır sürdürülen araştırmaların ışında yapılacak olan sempozyum,Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İlhan Kutluer, YaşarAydınlı, Ekrem Demirli, Atilla Arkan, Ayşe Sıdıka Oktay ve RecepAlpyağıl gibi yazarlarımız dışında İsmail Kara, Mahmut Kaya, HüseyinSarıoğlu, Hüseyin Atay, Murtaza Korlaelçi, Mehmet Bayrakdar, HayraniAltıntaş, Ali Emiroğlu, Ali Durusoy, Kasım Turhan ve Esin Kahya 'nınkatılacağı sempozyumda 50'nin üzerinde bildiri sunulacak

No comments: