Thursday, December 14, 2006

Bilişim Toplumu ve Etik SorunlarBİLİŞİM TOPLUMU ve ETİK SORUNLAR
Gözde Dedeoğlu
Alfa Aktüel Yayınları, 2006.

Bilgisayarlar, yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren güçleri ve işlevlerinde kaydedilen hızlı gelişim ve özellikle yirminci yüzyılın son çeyreğinde iletişim teknolojilerinde yaşanan başdöndürücü gelişmelerle birlikte bireysel ve toplumsal yaşamları çok yönlü etkileyerek değiştirmeye başladı. Bilişim teknolojileri gücü ve yaygınlığı nedeniyle kullanıldığı alanı derinden etkilemekte, bu etkiler kurum ve işlevlerde değişikliklere neden olmakta. Neredeyse her alanda işler bilişim teknolojileri kullanılarak yapılmakta, gereksinimler bilişim teknolojileri kullanılarak karşılanmakta. Ne var ki, bilişim teknolojilerinin sağladığı bu olanak, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak karşılıklı ve etkileşimli olarak bilgilenen bireylerin oluşturduğu bilişim toplumunda ortaya çıkan yeni sorunları da beraberinde getirmiştir. Günümüz bilişim çağında etik sorunlar önceliğini korumakta hatta her zamankinden daha da fazla gibi görünmektedir. Teknolojideki başdöndürücü gelişmeler insanın bugüne dek oluşturmuş olduğu değerleri zedeleyebildiği gibi, insanın insan olma niteliklerini tehdit de edebilmektedir. Hızla ilerleyen bu süreç içersinde bu tehditler ne yazık ki henüz tam farkedilememiştir ve yeterince dillendirilmemekte, tartışılmamaktadır.

Dünya hızla değişiyor ve çok büyük sorunları var… Bu sorunlar insanın ve dünyanın sürekliliğini tehdit eder boyutta. Bilişim teknolojilerinin etik ilkeler çerçevesinde kullanılmasıyla bu değişimin olumlu yönde gerçekleşmesini belki garantileyemeyiz, fakat çok önemli bir etki yaratılacağı kuşkusuz…

“Bilişim Toplumu ve Etik Sorunlar”, bilişim teknolojilerinin birey ve toplum üzerindeki olumlu-olumsuz etkilerini ve bilişim toplumunun etik sorunlarını bilişim etiği çalışmaları ışığında geniş bir yelpazede inceliyor.

No comments: