Tuesday, November 29, 2011

Aydınlanma ve Din Sempozyumu


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Felsefe Bölümü


“Aydınlanma ve Din” Kolokyumu

[Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fındıklı Yerleşkesi, Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu,
2 Aralık 2011, İstanbul]

Açılış Konuşmaları (10.00-10.30)
Yalçın Karayağız (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü)
Fatma Senyücel (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı)
Ömer Naci Soykan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı)
1. Oturum (10.30-12.30) Oturum Başkanı: Ömer Naci Soykan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü)
Yasin Ceylan: “İnanç ve Aydınlanma” (ODTÜ Felsefe Bölümü),

Özlem Duva: "Normatif Olanın Meşru Dayanaklarını Sağlamak Açısından Aydınlanma ve Otonomi" (On Sekiz Mart Üniversitesi Felsefe Bölümü),
Osman Faruk Akyol: “Hangi Aydınlanma, Hangi Din?” (İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü),
H. Bülent Gözkân: “Türkiye'de ‘Aydınlanma’, Kamusal Alan ve Felsefe” (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü)

* Öğle yemeği (12.40-13.20)


2. Oturum (13.30-15.00) Oturum Başkanı: Cemal Bâli Akal (Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü)
Türker Armaner: "Dinî Özgürleşme ya da Dinden Özgürleşme: Karl Marx" (Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü), Zerrin Kurtoğlu: “Tektanrıcılığın Siyasal Anlamı” (Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü),

Güçlü Ateşoğlu: “Ya-Ya Da Mantığının Hegelci Eleştirisi Işığında Aydınlanma ve Din” (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü)

* Kahve/Çay İkramı


3. Oturum (15.15-16.
45) Oturum Başkanı: Doğan Özlem (Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü)
Ertuğrul R. Turan: "Heidegger ve Tanrı’nın Batıya Yeniden Dönüşü" (DTCF Felsefe Bölümü),

Barış Parkan: "Aydınlanmanın Pelerininden Düşenler: Din, Etik ve Estetik" (ODTÜ Felsefe Bölümü),
Erdoğan Yıldırım: “Modernliğin Sonu ve Ruhun Dönüşü” (ODTÜ Sosyoloji Bölümü)


* Akşam Yemeği (18.30)


Aydınlanma ve Din” Kolokyumu
Çağrı Metni

Dinin uzunca bir süredir kamusal hayatta almış olduğu farklı görünümler, başta politik alan olmak üzere birçok alanda yansımalarını bulduğu gibi, felsefede, daha çok da akademik alanda bir müdahale şeklinde kendini göstermektedir. Dinin, özellikle Avrupa’da, kamusal hayattan çekilmeye başladığı ve sönükleştiği, eski gücünü ancak dinî-olmayan ama başka türden bir dinsellik ya da kutsallık formlarında sürdürdüğü bir çağda, yaşlı kıta dışında geriye kalan coğrafyalarda aynı iddiayı sağlam bir biçimde öne sürmek güç görünüyor. Yaşamın her alanında dinin ya da dinselliğin güçlü bir etkisinin olduğuna ve olmaya da devam ettiğine şahit oluyoruz. Her ne kadar hakikat iddiasıyla ortaya çıksa da, sonuçta felsefe için bir kültür formu olan dinin bu etkisini nasıl düşünmemiz, ona karşı felsefenin kavramlarıyla nasıl karşılık bulmamız gerekmektedir?Din karşısında her fırsatta, sadece Kant’ın “Aydınlanma Nedir Sorusuna Cevap” metniyle yetinerek argüman cephaneliğini doldurmanın yeterli olmadığını düşünüyoruz. Peki, ne yapmalıyız? İşte, bu sorunun cevabına yönelik atılacak adımların bir başlangıcı olması sebebiyle böyle bir kolokyum düzenlemeye karar verdik. Bu sayede felsefe-din ilişkisini daha yoğun bir biçimde ele almanın ve bu tartışmayı kamuya önyargısız ve cesaretle açmanın yolları ortaya çıkabilecektir. Felsefe ile din arasında ne türden bir sınırdan ya da sınır durumundan bahsedilebilir? Bahsedilmeli midir? Dini bir kültür öğesi olarak belirleyen felsefe, genel anlamda kültür evrenini de belirleme hakkını taşıyabilir mi? Yoksa felsefe, diğer kültür öğeleriyle birlikte hem belirleyen hem belirlenen konumda mıdır? Ayrıca felsefe, hakikat iddiasını politik bir mecrada da işletebilir mi? Bu sayede, dinin kamusal alanda oynadığı etkili ve inkâr edilemez rolü dönüştürme beceresini gösterebilir mi? Sadece soruların ve muğlak kavşak noktalarının olmadığı, cevapların diğerlerini çağırdığı bir kolokyum olması dileğiyle, sizi, değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmaya davet ediyoruz.

No comments: