Tuesday, November 29, 2011

Felsefe ve edebiyat semineri

TÜRKİYE FELSEFE KURUMU

KOÇ ÜNİVERSİTESİ
FELSEFE BÖLÜMÜİSTANBUL SEMİNERLERİ

FELSEFE
VE
EDEBİYAT

1 – 2 Aralık 2011

K.U. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi
İstiklal Cad. No: 181, Merkez Han
34433 Beyoğlu, İstanbul1 Aralık 2011, Perşembe

Açılış
10.00-10.30 : Hülya Durudoğan
Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü Temsilcisi

Ioanna Kuçuradi
Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı


Birinci Oturum
10.30-13.00

Oturum Başkanı : Zeynep Direk

İsmail Demirdöven : “Edebiyattan Felsefeye/Felsefeden Edebiyata:
Albert Camus'den Öğrenilebilecek Olan...”

Hülya Yetişken : “Felsefe-Edebiyat İlişkisinin Değeri”

Tuğrul İnal : “Gerçeküstücülüğün Felsefesi”

Güncel Önkal : “Hermann Hesse Yapıtında Bireyin Trajedisi ve Amor Fati”


13.00-14.30 Öğle arası

İkinci Oturum
14.30-16.00

Oturum Başkanı : Harun Tepe

Sevda Şener : “Tiyatroda Kahramanın Eylemiyle Gündeme Gelen Değerler”

Pınar Kür : “Medya Etiğine Farklı bir Yaklaşım: Edebiyattan Yaşama Uzanan Ahlakî bir Sorgulama"

Jale Erzen : “Türk Felsefeciler ve Roman”


16.00-16.30 Ara

Üçüncü Oturum
16.30-18.00

Oturum Başkanı : Çiğdem Yazıcı

Yüksel Pazarkaya :“Nümerik (Sayısal) Estetik ve Metin Çözümleri”

Abdullah Kaygı : “Felsefeyle Edebiyat Arasındaki Farklı
İlişkiler”

Taşkıner Ketenci : “Felsefeden Doğan Edebiyat: Sadizm"

Ahmet Ulvi Türkbağ : “Felsefî bir İdeal Olarak Sherlock Holmes”
2 Aralık 2011, Cuma

Dördüncü Oturum
10.00-13.00

Oturum Başkanı : Betül Çotuksöken

Halil Turan : “Eskiçağ Edebiyatından Kimi Kahramanlar: Etik ve Estetik”

Gökçe Çataloluk : “Sözün Ötesi: Sessizliğin Çeşitli Anlamları Üzerine”

Kaan Özkan : “İktidarın Uysallığı”


13.00-14.30 Öğle arası


Beşinci Oturum
14.30-16.00

Oturum Başkanı : Gülriz Uygur

Mustafa M. Dağlı : “Felsefe ve Edebiyat”

Yücel Kayıran : “Poetik Determinizm”

Özge Ejder : “Maurice Blanchot’nun Düşüncesinde
Yazınsal Yapıtın Yalnızlığı”

Elis Şimşon : “Edebiyat Nerede Başlar, Nerede Biter?”


16.00-16.30 Ara

Altıncı Oturum
16.30-18.00

Oturum Başkanı : Hülya Durudoğan

Patrick Roney : “What remains to be said after the end of art”

Lucas Thorpe : “Memory and Fiction: Mental Time-Travel and the Belief-Desire Theory of Action”

Stephen Voss : “The Letter Kills, but the Spirit Gives Life”


Türkiye Felsefe Kurumu
Ahmet Rasim Sokak 8/2, 06550 Çankaya, Ankara
Tel: 312-440 74 08
turkiyefelsefekurumu@gmail.com
www.tfk.org.tr

No comments: