Wednesday, June 30, 2010

HUKUKÇULARIN MESLEK ETİKLERİ ULUSLAR ARASI SEMPOZYUMU:

HUKUKÇULARIN MESLEK ETİKLERİ ULUSLAR ARASI SEMPOZYUMU:

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Türkiye’de Karşılaşılan Problemler

29-30 Haziran 2010

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi ile Türkiye Felsefe Kurumu Hukuk Felsefesi (IVR) Birimi İşbirliğiyle Hazırlanan Program

29 Haziran
10:00 Açış Konuşmaları
Kemal Akkurt-Ankara Barosu İnsan Hakları Kurulu Başkanı
Vedat Ahsen Çoşar –Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Prof.Dr. Ioanna Kuçuradi (Maltepe Universitesi)
Prof.Dr. Yasutomo Morigiwa (Nagoya Universitesi)

10:45 Türkiye ve Avrupa’da Hakimlik Mesleğiyle İlgili Günümüzde Karşılaşılan Problemler
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ülker Gürkan(başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof.Dr. Abdullah Dinçkol (İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi)
Barbara Krix ( Landesgericht Itzehoe-Önceki Başkan Yardımcısı/ Almanya)
E.Ülker Tarhan (Yargıtay Tetkik Hakimi/YARSAV Başkanı)
Zerrin Togay (Aile Mahkemesi Hakimi)


12:00-12:30 Tartışma

14:00 İkinci Oturum- Hukuk Devletinde Avukatın Rolü: Guantanamo Örneği
Oturum Başkanı Prof.Dr Ioanna Kuçuradi
Prof.Dr. David Luban (Georgetown Universitesi)
Prof.Dr. W. Bradley Wendel (Cornell Universitesi)

15:30 Kahve Arası
16: 00 Üçüncü Oturum-Türkiye’de Avukatlık Mesleğiyle İlgili Günümüzde Karşılaşılan Problemler
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Cahit Can (Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)
Avukat Sami Kahraman (Ankara Barosu Eski Genel Sekreteri)
Prof.Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ (Galatasaray Üniversitesi)
Yard.Doç.Dr. Ahmet Haluk Atalay (Eskişehir Universitesi)
Avukat Özcan Çine (Türkiye Barolar Birliği)


30 Haziran
10: 00 Dördüncü Oturum- Avrupa’da Avukatlık Mesleğiyle İlgili Günümüzde Karşılaşılan Problemler
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Betül Çotuksöken
Claudia Seibel (Avukat-Almanya)
Carl Bevernage (Avukat-Belçika)


11:30-12:00 Tartışma

14.00 Beşinci Oturum: Tonda Motor Davası
Moderator: Prof.Dr. Yasutomo Morigiwa

16:00-16:15 Ara
16:15 Kapanış Oturumu
Yöneten: Prof.Dr. Sevgi İyi
Katılımcılar: Kemal Akkurt, Ahmet Haluk Atalay, Carl Bevernage, Betül Çotuksöken, Yusuf Çotuksöken, Abdullah Dinçkol, Ozan Ergül, Barbara Krix, Ioanna Kuçuradi, David Luban, Merih Öden, Claudia Seibel, Harun Tepe Ahmet Ulvi Türkbağ, Gülriz Uygur, W.Bradley Wendel.

No comments: