Friday, December 07, 2007

XXI YÜZYILIN BAŞINDA
İNSAN HAKLARINI KORUMADA
KARŞILAŞILAN SORUNLAR
10-11 ARALIK 200710 Aralık 2007 – Pazartesi

09:30-10:30 Kayıt

10:30-12:00 Açılış

Başkan : Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN
· Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aytekin BERKMAN’nın konuşması
· İstanbul Valisi
Sayın Muammer GÜLER’in konuşması

11:00-11:30 Ara

11:30-12:00 İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ’nin konuyu sunuşu

Birinci Oturum : YOKSULLUK SORUNU
14:00-17:30

Başkan: Prof. Dr. Ömer LALİK
İnsan Hakları İhlali Olarak Yoksulluk
· Doç. Dr. Hüseyin ÖZEL
· Prof. Dr. Meryem KORAY
· Tartışma

15:30-16:00 Ara

· Yoksullukla Savaşmanın Gerçek ve Hayali Yolları
Prof. Dr. Ayşe BUĞRA
· Kadınlara Yansıyan Yoksulluk ve Temsil Sorunu
Vildan YİRMİBEŞOĞLU
· Tartışma

11 Aralık 2007 – Salı

İkinci Oturum : BİLGİSİZLİK ve GÖRÜNÜMLERİ
10:00-13:00

Başkan: Prof. Dr. Devrim ULUCAN
İnsan Hakları İhlalleri Olarak Irkçılık-Ayrımcılık
· Ferai TINÇ
· Prof. Dr. Turgut TARHANLI
· Tartışma

11.00-11:30 Ara

· İnsan Hakları İhlallerine Yol Açan Retorikler: Demokrasi-İnsan Hakları İkilemi
Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN
· İnsan Hakları İhlallerine Yol Açan Retorikler: Güvenlik-İnsan Hakları İkilemi
Prof. Dr. İbrahim KABOĞLU
· Tartışma

Üçünçü Oturum: TERÖR ve GÖRÜNÜMLERİ
14:00 -15:30

Başkan: Prof. Dr. Sevgi İYİ
· Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM
· Doç. Dr. Cemal GÜZEL
· Tartışma

15:30-16:00 Ara

Dördüncü Oturum :YUVARLAK MASA- KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ
16:00-17:30 İNSAN HAKLARI İHLALLERİNDEKİ ROLÜ

Yöneten: Prof. Dr. Cemil OKTAY
Katılanlar: Prof. Dr. Sevda ALANKUŞ , Prof. Dr. Korkmaz ALEMDAR, Prof. Dr. Peyami ÇELİKÇAN, Ragıp DURAN

No comments: