Friday, December 07, 2007

İstanbul Seminerleri

Türkiye Felsefe Kurumu
Ahmet Rasim Sokak 8/2, 06550 Çankaya, Ankara
Tel: 312-440 74 08
tfk@kilim.com.tr
www.tfk.org.tr

TÜRKİYE FELSEFE KURUMU
İSTANBUL SEMİNERLERİ

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
FELSEFE BÖLÜMÜ

YENİÇAĞDA FELSEFE II


14-15 Aralık 2007
İstanbul
T.C. Maltepe Üniversitesi
İletişim Fakültesi, Sinemar 1

14 Aralık 2007, Cuma

10.30-11.00
Açılış: Betül Çotuksöken, Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı, Türkiye Felsefe Kurumu Başkan Yardımcısı

Birinci Oturum

11.00-13.00


Oturum Başkanı

: Sabahattin Güllülü
Kadir Çüçen

: Felsefi Temelleri Açısından Avrupa’da Aydınlanma

Ali Taşkın

: 18.Yüzyılda İskoçya’da Seküler Felsefenin Gelişmesi

Kaan H. Ökten

: Kant ve Sansür - Kilise ve Devletin Özgürlükçü Düşünceyle Mücadelesi


Tartışma

13.00-14.30
Öğle arası

İkinci Oturum

14.30-18.00


Oturum Başkanı

: İsmail Demirdöven
Taşkıner Ketenci
: Saf Aklın Eleştirisi’ni Neden Okumalıyız?

Bülent Gözkan
: Kant-Frege İlişkisi ve 20.Yüzyıl Felsefesine Etkileri

Tartışma

Ara


Nebil Reyhani
: Değişen Bilme İdealleri Bakımından Kant ve Diltey


Halil Turan
: Etikte Sihirli Sözcük: Duygudaşlık – David Hume ve Adam Smith


Tartışma


15 Aralık 2007, Cumartesi

Üçüncü Oturum

10.30-13.00


Oturum Başkanı

:
Çetin Türkyılmaz

: Nietzsche ve Varlık Sorunu
Zekiye Kutlusoy
: Felsefenin Bilimi Anlam(landırm)a Çabasında Bilgi Felsefesinden Bilim FelsefesineHarun Tepe

: Kant Etiği ve Günümüz

Tartışma

No comments: