Friday, October 07, 2011

Freud ve Lacan’da Aşk ve Arzu

Konferans : Charles Melman, psikanalist
Uluslararası Lakancı Derneği kurucusu (A.L.I., Paris)Freud ve Lacan’da Aşk ve Arzu

8 Ekim Cumartesi 17.00'de

Notre Dame de Sion Lisesi, Oditoryum,
Cumhuriyet Caddesi 127, Harbiye, Istanbul


Konferans dili Fransızca'dır,Türkçe simültane çeviri yapılacaktır.
Giriş ücretsizdir.
Ekte konferans sorunsalı, davetiyesi ve afişi.

No comments: