Monday, September 07, 2009

Foça'da Sempozyum

MANTIK, MATEMATİK ve FELSEFE
VII. ULUSAL SEMPOZYUMU

Toplum, Bilim, Teknoloji ve Etik Değerler


08-11 EYLÜL 2009
FOÇA-İZMİR

PROGRAM

08.EYLÜL.2009 SALI
08:30-10:00 Kayıt
10:00-10:30 Açılış Konuşması
Prof.Dr. Ahmet ÖZOK (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çetin BOLCAL
10:30-10:50 Teknolojide Görünen İnsan
Prof.Dr.Ahmet İNAM (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

10:50-11:10 Dinsel Etik, Bilimsel Etik
Prof.Dr.Esat Rennan PEKÜNLÜ (Ege Üniversitesi)

11:10-11:30 Biyoteknolojinin Sunduğu Olanaklar, Etik Kutuplaşmalar ve Gelecek
Prof.Dr.Hayriye ERBAŞ (Ankara Üniversitesi)

11:30-11:50 ÇAY ARASI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet İNAM

11:50-12:10 Ahlaki Çoklukta Doğru Eylem Tabiatını Araştırmak
Prof.Dr.Gönül BALKIR (Kocaeli Üniversitesi)

12:10-12:30 İnanç, Bilim ve Eğitim
Prof.Dr.Timur KARAÇAY (Başkent Üniversitesi)

12:30-12:50 Etik Değerlerin Kaynağı Bağlamında Tanrı-Ahlak İlişkisi ve ‘Teistik Subjektivizm’ Sorunu
Yard.Doç.Dr.Ferhat AKDEMİR (Sinop Üniversitesi)

12:50-13:50 YEMEK ARASI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hayriye ERBAŞ

13:50-14:10 Klasik ve Modern Dönemlerde Bilgi/İktidar İlişkisi
Prof.Dr.Veli URHAN (Gazi Üniversitesi)

14:10-14:30 Modern Toplumlarda Etik Değerlere Sistem Yaklaşımı
Yard.Doç.Dr.Yunus YOLDAŞ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Öğr.Gör. Özlem Becerik YOLDAŞ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

14:30-14:50 Bilim Tarihi Ne Söyler?
Doç.Dr.Hüseyin Gazi TOPDEMİR (Ankara Üniversitesi)

14:50-15:10 Bir İnsan Araştırması Olarak Etik
Şener AKSU (Kocaeli Üniversitesi)

15:10-15:30 ÇAY ARASI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gönül BALKIR

15:30-15:50 Matematik ve Korku
Doç.Dr.Ünal UFUKTEPE (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

15:50-16:10 Mühendislik Disiplininde Etik Değerler
Yard.Doç.Dr.Özlem ÜNVERDİ (Yıldız Teknik Üniversitesi),
Aydın ÜNVERDİ

16:10-16:30 Postmodern Toplumda Etik Değerler: Aşınma mı Yeni Bir Anlayış mı?
Araş.Gör. İbrahim YÜCEDAĞ (Mardin Artuklu Üniversitesi)
09.EYLÜL.2009 ÇARŞAMBA

Oturum Başkanı: . Prof.Dr. Timur KARAÇAY

10:00-10:20 İnancın Saydamlığı ve Kurumsal Değer Yargıları
Araş.Gör.Dr.Süleyman AYDIN (İnönü Üniversitesi),
Araş.Gör.Aysun ÇETİN (Hacettepe Üniversitesi)

10:20-10:40 Akademik Bağnazlık, Doğruluk Sevgisi ve Sağlık
Yard.Doç.Dr.Zekeriya ÇALIŞKAN (İnönü Üniversitesi)

10:40-11:00 Türkiye’de Bilim Sahteciliği
Dr.Tansu KÜÇÜKÖNCÜ

11:00-11:20 Ahlaki Salınmışlık: Din Felsefesi mi, Din Fenomenolojisi mi?
Yard.Doç.Dr.Hamdi ONAY (İnönü Üniversitesi)

11:20-11:40 ÇAY ARASI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Veli URHAN

11:40-12:00 Günümüz Toplumunda Bilim, Teknoloji, Sanat Üçgeni Arasında Sanat ve Sanatçının Etik
Problemleri
Öğr.Gör.Leyla YILDIRIM (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Araş.Gör.Fırat NEZİROĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi)

12:00-12:20 Toplum-Bilim İlişkisinde Bilgi ve Değer Sorunu
Araş.Gör.Güncel ÖNKAL (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

12:20-12:40 Etik ve Estetik
Mevlüt GÜLVEREN (Ege Üniversitesi)

12:40-13:00 Yaşamda Sanatın Gerekliliği
Merih AKÇAM
Araş.Gör.Ayşegül YELKENCİ (İstanbul Kültür Üniversitesi)

13:00-14:00 YEMEK ARASI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Gazi TOPDEMİR

14:00-14:20 Toplum Değerlerini Belirlemede Etkin Bir Yöntem
Prof.Dr.Osman DEMİRCAN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Prof.Dr. Ali AKDEMİR (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

14:20-14:40 Teknolojide Ahlak Arayışı:Gelecek Yüzyılın Temel Problemi
Araş.Gör.Murat ERTEN (Ankara Üniversitesi)

14:40-15:00 Teknoloji, Toplum, Gerçeklik ve İnsani Olan
Gözde DEDEOĞLU (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

15:00-15:20 Teknolojik Ürünlerin Kullanımının Farklı Toplumlardaki Etik Değerler Üzerine Etkisi
Duygu TEMEL (Gülizar Zeki Obdan Lisesi)

15:20-15:40 ÇAY ARASI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman DEMİRCAN

15:40-16:00 Karşılıklı Yardımlaşma-Anarşist Ahlak
Prof.Dr.Esat Rennan PEKÜNLÜ (Ege Üniversitesi)

16:00-16:20 Bilim-Kapitalizm İlişkisi ve Bilimin Dönüşmesi
Araş.Gör.Kazım Tolga GÜREL (Selçuk Üniversitesi)

16:20-16:40 Ekolojik Anarşizm ve Toplumsal Özgürleştirici Bir Araç Olarak Teknolojinin Ahlakiliği:
Murray Bookchin
Araş.Gör.Kemal BAKIR (Atatürk Üniversitesi)


10.EYLÜL.2009 PERŞEMBE
Oturum Başkanı: . Prof.Dr. Esat Rennan PEKÜNLÜ
10:00-10:20 Nermi Uygur Düşüncesinde Toplum, Bilim ve Teknoloji
Nurgül KARABAĞ,
Haluk ERDEM

10:20-10:40 Sapere Aude:Yüreklice Düşünen Bir Bilgin, GALİLEO
Seval YİNİLMEZ (Ankara Üniversitesi)

10:40-11:00 Ölümünün 30. Yılında PARSONS'I Hatırlamak
Yard.Doç.Dr.Diren ÇAKMAK (Hitit Üniversitesi)

11:00-11:20 Toplumların Bilim Kültürünün Oluşmasında Planetaryumlar(Gökevleri), Gözlemevleri
ve Bilim Merkezlerinin Rolü
Prof.Dr.Hüseyin KALKAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Araş.Gör.Cumhur TÜRK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Merve ALEMDAR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

11:20-11:40 ÇAY ARASI
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ünal UFUKTEPE

11:40-12:00 Bilim Eğitiminde Bilim, Teknoloji ve Toplum Yaklaşımı
Yard.Doç.Dr.Zeki APAYDIN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

12:00-12:20 Modern Düşüncede Bilim, Teknoloji ve Etik İlişkisi
Prof.Dr.Cengiz ÇAKMAK (İstanbul Üniversitesi)

12:20-12:40 Modern Bilime Yönelik Postmodern Eleştiriler ve Etik Değeri
Yard.Doç.Dr. Hasan AYDIN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

12:40-13:00 Ortaçağ Batı Düşüncesinin İnsanın Özgürlüğünü Kısıtlamasına Tepki Olarak Ortaya
Çıkan Modern Düşüncede İnsanın Özgürlüğü
Öğr.Gör.Ayşegül DOĞRUCAN (Uşak Üniversitesi)

13:00-14:00 YEMEK ARASI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz ÇAKMAK

14:00-14:20 Etik Değerlerin Bilimin Gelişmesi ve Uygulamasındaki Önemi
Yard.Doç.Dr.Şükran SEVİMLİ (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

14:20-14:40 Biyoteknoloji ve Etik
Dr. Aysel KEKİLLİOĞLU (Kırıkkale Üniversitesi)

14:40-15:00 Bilimsel Araştırma Yöntemlerinde Temel Dönüşümler:Parametrik Olmayan Yöntemler
ve Etik
Yard.Doç.Dr.Doğan YILDIZ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Yard.Doç.Dr.Atıf Ahmet EVREN (Yıldız Teknik Üniversitesi)

15:00-15:20 Eğitim Programlarımızda Bilim ve İş Etiğinin Yeri
Dr.Şükran GÖLBAŞI (İstanbul Kültür Üniversitesi)

15:20-15:40 ÇAY ARASI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet ÖZOK


15:40-16:00 Teknoloji Üzerine İki Kuramsal Tartışma: Belirlenimci / Özcü ve Eleştirel Teknoloji
Kuramları
Eray YAĞANAK (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

16:00-16:20 İş Dünyasında Rekabet İçin Yeni Bir Slogan: Etiksel Üstünlük İle Fark
Araş.Gör.Serkan ALTUNTAŞ (Bayburt Üniversitesi)

16:20-17:00 Açık Oturum


11.EYLÜL.2009 CUMA

10:00- KÜLTÜR GEZİSİ

No comments: