Thursday, November 20, 2008

TÜRKİYE FELSEFE KURUMU BAŞKANI
IOANNA KUÇURADİ’NİN
2008 DÜNYA FELSEFE GÜNÜ MESAJIDünya Felsefe Günü bu yıl, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 60. yılı kutlamalarıyla bağlantılı olarak kutlanıyor.UNESCO Genel Direktörü de, Dünya Felsefe Günüyle ilgili olarak yayınladığı mesajda, bu Bildirgenin Felsefeyle ilgisini şöyle vurguluyor: “Felsefe bakımından büyük önemi olan 1948 Bildirgesi, insanların ve haklarının evrenselliğini dolaylı olarak anımsatıyor. Aynı zamanda modernliğimizin temelinde bulunan insan onuru, özgürlük ve evrensellik gibi anahtar kavramları bugün gözden geçirme fırsatını sağlıyor”.Bildirgenin 60. yılı kutlamalarının motto’su “hepimiz için onur ve adalet”tir. Bunlar, ancak felsefeyle içeriğini görebileceğimiz iki kavram ve taleptir.Nitekim insan haklarının etik ilkeler olarak vurgulandığı ve insan hakları derslerinin Felsefe Bölümlerinde, kavramları merkeze alınarak verildiği pekaz ülkedeniz; belki de ilk örneğini veren ülkeyiz. Bu nedenle Bildirgenin 2008 Dünya Felsefe Günü kutlamalarının merkezine alınması bizler için özellikle sevindiricidir.Değerli Meslekdaşlarım,
Sevgili Felsefe Öğrencileri,
Sevgili Felsefe Dostları,Bu yıl, Dünya Felsefe Günü etkinliklerinize, uygun gördüğünüz takdirde, insan haklarının, insan onurunun ve bunlarla ilgili fikirlerin içeriğinin görülmesine yardımcı olabilecek çalışmalar da kapsatmanız dileğiyle, Felsefe Gününüzü kutlar; insan onurunun ne olduğunu çevrenizdekilere anlatmada ve görülebilmesini sağlamada sizlere başarılar dilerim.
Palermo, 20 Kasım 2008

Ioanna Kuçuradi

No comments: