Friday, April 11, 2008

Felsefe açısından sanat ve dil

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
FELSEFE GÜNLERİ 2

FELSEFE AÇISINDAN SANAT VE DİL
SEMPOZYUMU
21-22 Nisan 2008
MSGSÜ Oditoryumu
Fındıklı, İstanbul


PROGRAM
Birinci Gün : 21 Nisan 2008

Açılış
10.30 – 11.40

Prof. Rahmi Aksungur
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü


Prof. Dr. İsmail Tunalı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ömer Naci Soykan
MSGSÜ Felsefe Bölümü BaşkanıI. OTURUM
11.50 – 13.40
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Taylan Altuğ

Prof. Dr. Afşar Timuçin: “Sanatın Dili”
Doç. Dr. Ferda Keskin: “Sanatın Değilleyici Dili”
Prof. Dr. Hakan Poyraz: “Sanatın Dili Nasıl Bir Dünya Resimler?”


13.40 – 14.40 Öğle Yemeği


II. OTURUM
14.40 – 16.30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Betül Çotüksöken

Prof. Dr. Taylan Altuğ: “Sanatın Dili, Doğanın Dili”
Prof. Dr. Ömer Naci Soykan: “Diller ve Sanatlar: Bir Karşılaştırma Denemesi”
Doç. Dr. Faruk Akyol: “Kelimeler Neyi Dile Getirir? -Helenistik Çağ-”III. OTURUM
16.40 – 18.30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Afşar Timuçin

Prof. Dr. Ahmet İnam: “Bilginin Renkleri”
Prof. Dr. Betül Çotuksöken: “Düzsöz Edimi – Bilgi İlişkisi”
Doç. Dr. İlhan İnan: “Bilinmeyenin Kavramlaştırılması ve Yaratıcılık”İkinci Gün : 22 Nisan 2008

IV. OTURUM
10. 30 – 11.40
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sabri Büyükdüvenci

Prof. Dr. Şafak Ural: “Dil ve Kişisel Algı Uzayımız”
Prof. Dr. Melih Başaran: “İletişimi Yeniden Düşünmek”


V. OTURUM
11.50 – 13.40
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet İnam

Prof. Dr. Sabri Büyükdüvenci: “Doğurgan Bedenler, Doğurgan Akıllar Üzerine: Platon
ve Nietzsche”
Yard. Doç. Dr. Cemil Güzey: “Platon’un Şato Örneği”
Prof. Dr. Cengiz Çakmak: “Dil-Felsefe İlişkisi: Herakleitos ve Wittgenstein”

13.40 – 14.40 Öğle Yemeği

VI. OTURUM
14.40 – 16. 30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şafak Ural

Doç. Dr. Zeynep Direk: “Heidegger’in Sanat Anlayışı”
Yard. Doç. Dr. Ertuğrul R. Turan: “Rilke, Heidegger ve Şeylerin Poetic Doğası”
Yard. Doç. Dr. Erdal Yıldız: “Heidegger’le Dile Giden Yolda”

VII. OTURUM
16.40 – 18.30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan Poyraz

Doç. Dr. Besim Dellaloğlu: “Üslûp Üzerine”
Yard. Doç. Dr. Engin Delice: “Sanatın Grameri Aracılığıyla Cinayetin Yeniden Üretimi
ya da Marat’nın Üç Ölümü”
Doç. Dr. Erdal Cengiz: Pop Art: Sanatın Gündelik Dili ya da Sanatın Heryerdeliği”

No comments: