Monday, June 04, 2007

ÖZNE DERGİSİ 7. Sayı Çıktı...
ÖZNE 7. Kitabın İçindekiler (Yıl: 4, Bahar 2007)

Descartes’tan Foucault’ya Modern Özne ve Dönüşümleri Sorunu/Sara Çelik

Albert Camus ve Nihilizm Problemi/H. Haluk Erdem

Değerler Bağlamında Siyaset Mümkün müdür?/Mustafa Günay
İslami Terör Kavramı Üzerine/Mehmet Özcan
Thomas Bernhard ve Nihilizm /Ahmet Sarı

İngiliz Edebiyatında Nihilizm/Şebnem Sema Tuncel

Maske, Fark ve Paris /Sadık Erol Er
Modernliğin Sıkıntıları ve Charles Baudelaire/Fırat Mollaer
Nietzsche’nin Epistemolojisi Üzerine Kısa Bir Not/Ata Devrim

Augustinus’un İtiraflar (Confessiones) adlı eserinin XI. kitabında
zaman kavramının felsefi açıdan temellendirilmesi/ Arslan Topakkaya
Nermi Uygur’un Düşünce Dünyası/Betül Çotuksöken
Sayın Nermi Uygur’un Anısına/Sibel Öztürk Güntöre
Ölenlerin Felsefesi/İsmail Hakkı Baltacıoğlu
Ölümün Felsefesi (şiir)/Neslihan Yalman
Felsefe(şiir)/Tan Doğan

Salahettin Halilov’un “Doğu-Batı: Ortak Bir İdeale Doğru”
Kitabı Üzerine/ Ekber N. Necef

Vehbi Hacıkadiroğlu’nun İnsan Anlayışı/İsmail Örnek

Olumsuzlamanın Olumu/Arda Cevahir

Söz ve Politika/Mehmet Erkan

İletişim:
mgunay@cu.edu.tr
oznefelsefesanat@yahoo.com

Abonelik ve tek sayı istemek için:
yıllık 2 sayı bireysel abonelik: 10 ytl


yıllık 2 sayı kurumsal abonelik: 20 ytl

tek sayı 5 ytl.


aşağıdaki posta çeki hesabına ücreti yatırıp, mail ile bilgi verirseniz derginiz hemen gönderilecektir.


posta çeki:1097014

Mustafa Günay adına


No comments: