Wednesday, May 30, 2007

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE BÖLÜMÜ-PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SUNAR
İNSAN BİLİMLERİ VE FELSEFE SEMPOZYUMU: 4
Değerlendirme ve Değerler”
(01-02 Haziran 2007)
Marmara Eğitim Köyü
Mustafa Necati Salonu

· Değerlendirme nasıl bir etkinliktir?
· Değerlendirmenin nesnel temelleri olabilir mi? Olabilirse, doğru bir değerlendirme nasıl mümkündür?
· “Değer” nedir, değerler nedir? Değerler tarihsel olarak değişir mi?
· Hukukun oluşturulmasında ve uygulanmasında değerlendirme bakımından ortaya çıkan sorunlar nelerdir?
· Hukukun oluşturulmasında kültürel değerler nasıl bir role sahiptir? Hukukla değer yargıları (ahlak normları) ve insan hakları arasındaki ilişki nedir?
· Hukukun siyasallığının ve siyasetin hukuksallığının sonuçları nelerdir?
· Siyaset ve etik arasında nasıl bir ilişki vardır? Evrensel bir siyaset etiği olanaklı mıdır?
· Güncel siyasette değer bilgisi eksikliği hangi sonuçlara yol açmaktadır?
· Kamusal olanla ilişkisinde siyaset nasıl bir temele oturmalıdır?
· İş dünyasında karar alma süreçlerinde değerlendirmenin dayanakları neler, neler olmalıdır?
· Ahlak kuralları ile etik değerler arasında oluşabilecek gerilimin iş dünyasına yansıması nasıl olabilir?
· Bir işletmenin/firmanın amaçlarıyla o firmada çalışan bir kişinin değer anlayışı örtüşmediğinde ortaya çıkabilecek çatışmalar nasıl aşılabilir?
· Medya-siyaset ve etik uzlaşamaz bir üçlü müdür?
· Bağımsızlık/özerklik ve tarafsızlık medyada mümkün mü? Bağımsız bir medyadan söz edebilmek için ne tür değerlerin yerleşik hale gelmesi gerekir?
· Şiddetin yaygınlaşması karşısında medyanın rolü nedir? Nasıl bir değer anlayışına sahip bir medya şiddetin azaltılmasında etkili olabilir?
sorularının ele alınacağı “Değerlendirme ve Değerler”, “Hukukta Değerlendirme ve Değerler”, “Siyasette Değerlendirme ve Değerler”, “İş Dünyasında Değerlendirme ve Değerler”, “Medyada Değerlendirme ve Değerler” başlıklı oturumlarda ilişikteki programda adları yer alan bilim insanları, araştırmacılar, düşünürler, filozoflar, siyasetçiler, medya mensupları konuşacaklar ve bize “değerlendirme”nin ne denli önemli bir insan eylemi olduğunu tartışmaya açacaklar.

İNSAN BİLİMLERİ VE FELSEFE SEMPOZYUMU: 4
DEĞERLENDİRME VE DEĞERLER

PROGRAM
01-02.06.2007

01.06.2007

09:00 Kayıt

10:00-10:30
Açılış – Prof. Dr. Mesut RAZBONYALI

10:30-12:00
I. Oturum: Değerlendirme ve Değerler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ (Maltepe Üni.)
Prof. Dr. Sami GÜLGÖZ (Koç Üni.)
Doç. Dr. Abdullah KAYGI (Hacettepe Üni.)

12:00-13:30 Öğle Arası

13:30-15:30
II. Oturum: Hukukta Değerlendirme ve Değerler
Oturum Başkanı: Mehmet MOĞULTAY (Maltepe Üni. Mütevelli Heyeti Üyesi)
Prof. Dr. A. Ülkü AZRAK (Maltepe Üni.)
Av. Nazan MOROĞLU (İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği)

15:30-16:00 Ara

16:00-18:00
III. Oturum: İş Dünyasında Değerlendirme ve Değerler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nursel TELMAN (Maltepe Üni.)
Prof. Dr. Tamer KOÇEL (İstanbul Kültür Üni.)
Doç. Dr. Yusuf ÖRNEK (VASCO)

18:00-19:00 Kokteyl

02.06.2007

10:00-12:00
IV. Oturum: Siyasette Değerlendirme ve Değerler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Uluğ NUTKU (Cumhuriyet Üni.)
Prof. Dr. Meryem KORAY (Yıldız Teknik Üni.)
Bülent TANLA (CHP İstanbul Milletvekili)

12:00-13:30 Öğle Arası

13:30-15:30
V. Oturum: Medyada Değerlendirme ve Değerler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN (Maltepe Üni.)
Prof. Dr. Aysel AZİZ (Doğuş Üni.)
Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN (Maltepe Üni.)
Şükran SONER (Cumhuriyet Gazetesi)
Hıfzı TOPUZ (İletişim Araştırmaları Derneği)

No comments: