Thursday, March 22, 2007

Uluslararası 57. Fenomenoloji Kongresi

The World Institute for Advanced Phenomenological
Research and Learning
1 Ivy Pointe Way, Hanover New Hampshire 03755, United States, Telephone: (802) 295-3487;
Fax: (802) 295-5963; Website:
http://www.phenomenology.org
Anna-Teresa Tymieniecka, President; Marlies Kronegger, Vice-president


Uluslararası 57. Fenomenoloji Kongresi


18-22 Haziran 2007


Organize Eden: The World Institute for Advanced Phenomenological
Research and Learning merkezi ve bağlı kurumları

Kongre Evsahibi : Istanbul Kültür Üniversitesi

Başlık: Memory in The Ontopoiesis of Life

-Disiplinlerarası Bir İnceleme-
[1]


-Bildiri Özetleri (abstract) için son tarih 1 Nisan 2007
-Bildiri tam metni için son tarih: 15 Mayıs 2007
-Kayıt Ücreti: 1 Mayıs’a kadar 120$ Türkiyeli Katılımcılar için.
1 Mayıstan sonra bütün katılımcılar için 250$.
Başlıklarla ilgili detaylar için lütfen aşağıdaki web adresini izleyin:
http://www.phenomenology.org


Sunulan Bildirilerin ilk yayın hakkı Analecta Husserliana’nındır.
Türkiye Organizasyon Komitesi
Erkut Sezgin, Hikmet Çağlar, Gürsel Hacıbekiroğlu, Esra Fidanoğlu (İst. Kültür Üniv.);
Semiha Akıncı (Anadolu Üniv.) Halil Turhan, Ayhan Sol, Ahmet İnam (ODTÜ); Doğan Özlem (Muğla Üniv.); Betül Çotuksöken (Maltepe Üniv.);
Semra Aydınlı (İTÜ).[1] Disiplinlerarası Bu Kongre, “Kronolojik Zamanın Fenomenolojik Dokusunun açık kılınmasına yönelik olarak; Bellek, Kültür, ve Tarihin Ortak Dokusuyla dokunan Rasyonalitenin açıklaştırılması amacına yöneliktir. Bu doğrultuda, Fen ve Toplum Bilimlerinin, Kültürün, Mimarinin ve bütün Disiplinlerin dayandığı Rasyonalitenin yaşayan/kımıldanan derin dokusunu anlamak isteyen araştırmacılarla birlikte düşünmek için bir araştırma ve diyalog platformu oluşturmak ve sürdürmek isteyen araştırmacılara açık bir çağrıdır.

No comments: